สถาบันวิทยสิริเมธีมอบเงินบริจาคสร้างโรงเรียนสีขาว

สถาบันวิทยสิริเมธีมอบเงินบริจาคสร้างโรงเรียนสีขาว

สถาบันวิทยสิริเมธีมอบเงินบริจาคสร้างโรงเรียนสีขาว

สถาบันวิทยสิริเมธีร่วมกับโรงเรียนกำเนิดวิทย์ และสถาบันปลูกป่าปตท.โครงการป่าวังจันทร์ ได้มอบเงินบริจาคให้ 2 โรงเรียนในชุมชน โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล อธิการบดีสถาบันวิทยสิริเมธี (คนที่ 1 จากซ้าย) คุณพัชมณ หงษ์พานิช รองอธิการบดีด้านบริหาร (คนที่ 3 จากซ้าย) และ ศ.ดร.สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกำเนิดวิทย์ (คนที่ 3 จากขวา) เป็นผู้มอบเงินบริจาคจากกิจกรรม วิ่งฟอร์ฟัน รันฟอร์น้อง โดยนำรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายมอบให้กับโรงเรียนกำเนิดวิทย์ และโรงเรียนบ้านยุบตาเหน่ง จังหวัดระยอง เพื่อจัดกิจกรรมการป้องกัน ต่อต้านยาเสพติดในโรงเรียนหรือสร้างโรงเรียนสีขาว อีกทั้งเพื่อเป็นการสนับสนุน ส่งเสริมให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย การสร้างเสริมสุขภาพที่ดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเนื่องในวโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 62 พรรษา