สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 9

เปิดทฤษฎี 3R+1 ปฏิบัติการเน้น ‘คน’ ลด ‘ขยะ’ แบบ Thailand 4.0

เปิดทฤษฎี 3R+1 ปฏิบัติการเน้น ‘คน’ ลด ‘ขยะ’ แบบ Thailand 4.0

เปิดทฤษฎี 3R+1 ปฏิบัติการเน้น ‘คน’ ลด ‘ขยะ’ แบบ Thailand 4.0 รวมพลังชาวไทยแก้ปัญหา ‘ขยะ’ วิกฤตชาติแบบยั่งยืน เน้นจัดการตั้งแต่ต้นขั้ว สร้างจิตสำนึกร่วมคิดร่วมรับผิดชอบ ในฐานะของผู้ร่วมก่อขยะร่วมกัน เชื่อหรือไม่ว่าปัญหาขยะในเมืองไทยกำลังเข้าขั้นวิกฤต เพราะไม่เพียงกลิ่นเหม็นที่รบกวนโสตประสาทของทุกคนแล้ว ขยะยังสร้างปัญหาที่ใครๆ อาจไม่คาดคิดอย่างเรื่องไฟไหม้ เช่นการที่เกิดเหตุไฟไหม้บ่อขยะทั่วประเทศมากถึง 10-15 ครั้งต่อปี ข้อมูลนี้ยืนยันจากปากของผู้ที่ทำงานสิ่งแวดล้อมมานาน อย่าง ผศ.ดร.บุญส่ง ไข่เกษ นายกสมาคมอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ที่เอ่ยขึ้นในงานเสวนา ‘การลดปริมาณขยะยุค Thailand 4.0’ ในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี “สถานการณ์ขยะมูลฝอยเวลานี้ คือ 1 คน ทิ้งขยะวันละ 1.11 กิโลกรัม เฉลี่ยปีละมีขยะ 27 ล้านตัน แต่สามารถกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะได้เพียง 8 ล้านตันเท่านั้น […]