สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์

สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์จัดต้อนรับคณะดูงานจากประเทศเวียดนาม

สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์จัดต้อนรับคณะดูงานจากประเทศเวียดนาม

สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ ร่วมกับ สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย และศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ต้อนรับคณะดูงานจากประเทศเวียดนาม พร้อมจัดเสวนาทางธุรกิจระหว่างประเทศไทย และประเทศเวียดนามเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ในหัวข้อ เรื่อง “ Thailand Real Estate Information Center & Housing Market ” ณ โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยต์ @ Terminal21 เมื่อวันอังคารที่ 8 มีนาคม ที่ผ่านมา

สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ ก้าวสู่ AEC เดินหน้าเต็มตัว

สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ ก้าวสู่ AEC เดินหน้าเต็มตัว

สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย (RESAM) โดย คุณสมศักดิ์ ชุติศิลป์ นายกสมาคมฯ(คนปัจจุบัน) เตรียมเดินหน้าเข้าสู่ AEC แบบเต็มสตรีม ด้วยการเซ็นสัญญาบันทึกข้อตกลง(MOU) เพื่อเป็นพันธมิตรทางธุรกิจและร่วมมือกันในการจัดงานสัมมนาต่างๆ เพื่อส่งเสริม และยกระดับมาตรฐานวิชาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์และการขายอสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อมูลอันเป็นประโยชน์ทางการค้ากับสมาชิกของสมาคมทั้ง 3ประเทศ ได้แก่ เวียดนาม เกาหลีใต้ สิงคโปร์ และไทย เพื่อรองรับการเข้าร่วมเป็นสมาชิก AEC 2015 ที่จะเกิดขึ้น โดยมี สมาคมอสังหาริมทรัพย์ ประจำประเทศเวียดนาม (VIETAM NATIONAL REAL ESTATE ASSOCIATION) และ สมาคมอสังหาริมทรัพย์ ประจำประเทศเกาหลีใต้ (INCHEON INVESTMENT OF SOCIETY) เข้าร่วมเซ็นสัญญาแล้ว