สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย

สังสรรค์น้องพี่ 40 ปี ม้งกรุงเทพและเครือข่าย

สังสรรค์น้องพี่ 40 ปี ม้งกรุงเทพและเครือข่าย

นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขต 16 และกรรมาธิการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานในงาน “สังสรรค์น้องพี่ 40 ปี ม้งกรุงเทพและเครือข่าย” พร้อมร่วมยินดีในพิธีเปิดตัวสมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่ายอย่างเป็นทางการ รวมถึงฉลองครบรอบ 40 ปี ของกลุ่มชาติพันธุ์ม้งที่เข้ามาอาศัยและศึกษาเล่าเรียนในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง โดยสมาคมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษา อาชีพ การทำประโยชน์ต่อสังคม และกิจกรรมช่วยเหลือด้านอื่นๆ ของกลุ่ม ณ ลานอเนกประสงค์ สวนสนุกเก่า วันเดอร์เวิลด์ ( Wonder world ) ถนนรามอินทรา กรุงเทพฯ

ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

นายภาคิน วชิรธนกิจ กรรมการกิตติมศักดิ์ (ที่ 3 จากขวา) และนายวีระกูล สุวิบูลย์ทรัพย์ (ที่ 2 จากขวา) อุปนายกฝ่ายวิเทศน์สัมพันธ์ สมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย เป็นตัวแทนสมาคมฯ ส่งมอบเงินบริจาคพร้อมสิ่งของที่จำเป็น อาทิ เต็นท์ ถุงนอน และเสื้อผ้า ฯลฯ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับครอบครัวนายชัย แซ่ม้า ผู้ประสบอัคคีภัยที่บ้านป่าคา จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายชุติเดช หิรัญรัตนะ (ที่ 3 จากซ้าย) รองนายกสมาคมม้งหย่างมัว เป็นผู้รับมอบเพื่อส่งต่อไปยังผู้ประสบภัย ณ ที่ทำการสมาคมม้งหย่างมัว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ความร่วมมือเพื่อกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง

ความร่วมมือเพื่อกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง

ดร.ประหยัด นันทศีล (ที่ 4 จากซ้าย) นายกสมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย และนายชาญวิทย์ เฟื่องฟูกิจการ (ที่ 4 จากขวา) รองประธานเครือข่ายตระกูลม้งในประเทศไทย พร้อมคณะผู้บริหารทั้ง 2 ฝ่าย ร่วมกันทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงที่จะให้ความร่วมมือระหว่างทั้งสององค์กร ( MOU ) เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านการศึกษา การอาชีพ การทำประโยชน์ต่อสังคม รวมถึงกิจกรรมด้านอื่นๆ ของกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกลุ่มสู่สาธารณชน ณ ที่ทำการสมาคมม้งกรุงเทพและเครือข่าย กรุงเทพฯ