สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ดร.ดล ร่วมคณะสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

ดร.ดล ร่วมคณะสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

ดร.ดลพิวัฒน์ ปรีดาวิภาต อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ (ปี 2557-2560) ร่วมคณะสมาคมศิษย์เก่าฯ วางพวงมาลาถวายสักการะ และร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. ที่ผ่านมา

ล่องเรือชมพระอารามหลวง

ล่องเรือชมพระอารามหลวง

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร จัดกิจกรรมล่องเรือชมพระอารามหลวง ผ่านคลองบางหลวง คลองบางขุนเทียน คลองคะนอง เยี่ยมชมวัดระฆังโฆษิตาราม วัดอินทาราม วัดอัปสรสวรรค์ วังนางนอง วัดหนัง วัดราชโอรสาราม นำชมและบรรยาย โดย อ.อภิวัฒน์ โควินทรานนท์ ผู้เชี่ยวชาญ ด้านศิลปวัฒนธรรมของเครือข่ายการท่องเที่ยวภาคประชาสังคม ในวันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2560 สนใจติดต่อสอบถามที่ คุณลลิต เลิศไม้ไทย Line : lalitcon หรือที่ 095 367 2670

ดร.ดลพิวัฒน์ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สมาคมศิษย์เก่าม.กรุงเทพ

ดร.ดลพิวัฒน์ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สมาคมศิษย์เก่าม.กรุงเทพ

ดร.ดลพิวัฒน์ ปรีดาวิภาต นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ และศิษย์เก่า ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 แถลงผลการดำเนินงานในรอบปี 2559 รวมถึงแจ้งการหมดวาระของนายกสมาคมฯ และคณะกรรมการชุดปัจจุบัน พร้อมส่งมอบวาระการดำรงตำแหน่งนายกสมาคมศิษย์เก่าฯปี 2560-2563 ณ โรงละคอน ชั้น 16 อาคาร ดร.เจริญ คันธวงศ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา

สมาคมศิษย์เก่าม.กรุงเทพ(BUAA) จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

สมาคมศิษย์เก่าม.กรุงเทพ(BUAA) จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 59 ที่ผ่านมา ดร.ดลพิวัฒน์ ปรีดาวิภาต นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ณ โรงละคอน ชั้น 16 อาคาร ดร.เจริญ คันธวงศ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท เพื่อแถลงผลการดำเนินงานในรอบปี 2558 และคัดเลือกนายกสมาคมศิษย์เก่าคนที่ 17 เพื่อดำรงตำแหน่งในปี 2560 – 2563 ซึ่ง คุณบัณฑิต อ่าวสถาพร เป็นนายกรับเลือกสมัยที่ 2 โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร.มัทนา สารติวัตร, อาจารย์สมหมาย ดอกไม้ และศิษย์เก่าทุกท่านเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง

สมาคมศิษย์เก่าม.กรุงเทพร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ มารดา ดร.มัทนา สานติวัตร

สมาคมศิษย์เก่าม.กรุงเทพร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ มารดา ดร.มัทนา สานติวัตร

ในช่วงเย็นของวันเสาร์ที่ 16 มกราคมที่ผ่านมา สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ นำโดย ดร.ดลพิวัฒน์ ปรีดาวิภาต นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ (คนที่ 2 จากซ้าย) พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพคุณอัชนีย์ สานติวัตร มารดาของ ดร.มัทนา สานติวัตร กรรมการสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ณ ศาลา 6 วัดมกุฏกษัตริยารามวรวิหาร โดยมีพี่ๆ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 7 เป็นเจ้าภาพร่วมกัน