สมาพันธ์ทันตแพทย์โลกสนับสนุนทันตแพทย์-คนไข้ ร่วมกันรับมือกับการสูญเสียฟันบางส่วน

สมาพันธ์ทันตแพทย์โลกสนับสนุนทันตแพทย์-คนไข้ ร่วมกันรับมือกับการสูญเสียฟันบางส่วน

สมาพันธ์ทันตแพทย์โลกสนับสนุนทันตแพทย์-คนไข้ ร่วมกันรับมือกับการสูญเสียฟันบางส่วน

สมาพันธ์ทันตแพทย์โลก (FDI World Dental Federation) เผยแพร่ข้อมูลใหม่ล่าสุดเกี่ยวกับการดูแลรักษาคนไข้ที่สูญเสียฟันบางส่วน ระหว่างการประชุม ADA FDI World Dental Congress ที่ซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา ในวันนี้ ทุกวันนี้ คนจำนวนมากไม่ได้สูญเสียฟันหมดปากเมื่อเข้าสู่วัยชรา แต่ยังเหลือฟันส่วนใหญ่ที่แข็งแรงดี ก่อให้เกิดคนไข้กลุ่มใหม่ที่เรียกว่า คนไข้ที่สูญเสียฟันบางส่วน โดยคนไข้กลุ่มนี้สูญเสียฟันหนึ่งซี่หรือมากกว่านั้น ซึ่งอาจเป็นฟันที่หายไปตั้งแต่กำเนิด หรือถูกถอนอันเนื่องมาจากการเป็นโรค การบาดเจ็บ หรือการผ่าตัด FDI นำเสนอชุดเครื่องมือในการดูแลรักษาอย่างครอบคลุมสำหรับคนไข้กลุ่มนี้ ประกอบด้วยสมุดปกขาว “Collaborative Care Continuum: The 3Cs pathway for partially dentate patients” และคู่มือสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพช่องปาก ซึ่งส่งเสริมการสื่อสารระหว่างทันตแพทย์กับคนไข้ พร้อมให้คำแนะนำในการดูแลคนไข้ที่สูญเสียฟันบางส่วน การสูญเสียฟันบางส่วนส่งผลกระทบต่อชีวิตในหลายแง่มุม เช่น – ขัดความสุขในการกินอาหารบางชนิด – บั่นทอนความมั่นใจในตัวเอง – ทำให้คนไข้เก็บตัว ซึ่งกระทบความสัมพันธ์กับผู้อื่น Dr. Kathryn Kell ประธาน FDI […]