สมเด็จพระวันรัต เมตตารับเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โครงการ“หุ้มทองคำยอดฉัตรฝังเพชร พระธาตุท่าอุเทน” จ. นครพนม

สมเด็จพระวันรัต เมตตารับเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โครงการ“หุ้มทองคำยอดฉัตรฝังเพชร พระธาตุท่าอุเทน” จ. นครพนม

สมเด็จพระวันรัต เมตตารับเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โครงการ“หุ้มทองคำยอดฉัตรฝังเพชร พระธาตุท่าอุเทน” จ. นครพนม

สมเด็จพระวันรัต (กลาง) เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เมตตารับเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โครงการ“หุ้มทองคำยอดฉัตรฝังเพชร พระธาตุท่าอุเทน” จ. นครพนม ซึ่งเป็นพุทธสารีริกธาตุเจดีย์ที่สำคัญอายุกว่า ๑๐๕ ปี สัญลักษณ์สูงสุดแห่งการตรัสรู้ ยอดสูงสุด ของพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ คู่แผ่นดินไทย-ลาว และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี ดร. ดนัย จันทร์เจ้าฉาย (ที่ ๓ จากขวา) ประธานมูลนิธิธรรมดี คุณสมาน คุณากรไพบูลย์สิริ (ที่ ๓ จากซ้าย) ประธานอำนวยการกิตติมศักดิ์ พร้อมคณะทำงาน เข้ากราบนิมนต์ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร