สสวท. สร้างแรงบันดาลใจเด็กไทยด้วยอดีตนักบินอวกาศ

สสวท. สร้างแรงบันดาลใจเด็กไทยด้วยอดีตนักบินอวกาศ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดกิจกรรมพิเศษสร้างแรงบันดาลใจ “อย่าปล่อยให้ความกลัวมาขวางทางฝัน – การเดินทางสู่ดวงดาวของชายคนหนึ่ง” หรือ “Never let your fears get in the way of your dreams – one man’s journey to the stars” โดย Dr. Albert Sacco อดีตนักบินอวกาศองค์การนาซา มาบรรยายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียน ครูและผู้สนใจเพื่อเป็นแนวทางการเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสะเต็มศึกษา (STEM Education) โดยการศึกษาแบบสะเต็ม มุ่งพัฒนาทักษะชีวิต สู่การประกอบอาชีพในอนาคต “สะเต็มศึกษาไม่ใช่เพื่อการสร้าง แต่เพื่อเพิ่มทักษะพื้นฐานให้อยู่ได้กับโลกที่เปลี่ยนแปลง” Dr. Albert Sacco อดีตนักบินอวกาศองค์การนาซา อดีตเป็นนักบินอวกาศองค์การนาซานั้น จบปริญญาเอกทางด้านวิศวกรรมเคมี จาก สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (MIT) เป็นคณบดีวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ Edward E. Whitacre ที่มหาวิทยาลัย Texas […]