สหกรุ๊ป

มอบรางวัล

มอบรางวัล

ศิริพร ตั้งธนศฤงคาร กรรมการบริหารฝ่ายการตลาดเครื่องสำอาง บริษัท โอซีซี จำกัด(มหาชน) มอบรางวัล “THE BEST MAKE UP AWARD By KMA” ให้แก่ นายจิณณวัตร ละครชัย และนายตันติกร มณีสุข นักศึกษาจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ดีไซน์การแต่งหน้าได้เหมาะสมกับเสื้อผ้าที่ใช้ในการประกวด หลังคว้ารางวัลผู้ชนะเลิศโครงการ SAHA GROUP BANGKOK YOUNG DESIGNER AWARDS 2017 ณ ห้องแพลนนารี่ฮอลล์ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อเร็วๆ นี้