สองช่างภาพรางวัลยอดเยี่ยม ชวนคนไทยหัวใจรักธรรมชาติ ส่งผลงานเข้าประกวด

สองช่างภาพรางวัลยอดเยี่ยม ชวนคนไทยหัวใจรักธรรมชาติ ส่งผลงานเข้าประกวด

สองช่างภาพรางวัลยอดเยี่ยม ชวนคนไทยหัวใจรักธรรมชาติ ส่งผลงานเข้าประกวด

สองช่างภาพรางวัลยอดเยี่ยม ชวนคนไทยหัวใจรักธรรมชาติ ส่งผลงานเข้าประกวด ในโครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการประกวดภาพถ่าย “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ครั้งที่ 23 ประจำปี 2560 เป็นเวลากว่า 23 ปีแล้ว ที่กลุ่มทรู โดยทรูปลูกปัญญาได้ผนึกกำลังกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดำเนินโครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การประกวดภาพถ่าย “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เพื่อเชิญชวนให้คนไทยเกิดความรักและหวงแหน อยากเข้าไปใกล้ชิด สัมผัสความงามของธรรมชาติ พร้อมถ่ายทอดความงดงามเหล่านั้น ผ่านภาพถ่าย ซึ่งในแต่ละปี มีผู้สนใจส่งภาพเข้าประกวดเป็นจำนวนมาก นายบารมี เต็มบุญเกียรติ อายุ 43 ปี สื่อมวลชน พิธีกร ช่างภาพ และนักเขียนบทความเกี่ยวกับธรรมชาติ ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภทสัตว์ป่า ประจำปี 2559 จากภาพ ‘อิสระ’ กล่าวว่า “ภาพ ‘อิสระ’ ที่ได้รางวัลยอดเยี่ยมในครั้งนี้ เป็นภาพกวางผาที่ผมถ่ายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อต้องการถ่ายทอดให้เห็นถึงสัตว์ป่าสงวนซึ่งใกล้สูญพันธุ์และหายากและอยากสะท้อนให้เห็นถึงถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ชนิดนี้ว่ามีสภาพแวดล้อมเป็นอย่างไร โดยมุมภาพนี้ ผมต้องการถ่ายมานานมาก […]