สอนทำอาหาร

หลักสูตรอาหรไทย 90 ชั่วโมงพร้อมใบประกาศจากกรมแรงงาน พร้อมทำงานต่างประเทศ

หลักสูตรอาหรไทย 90 ชั่วโมงพร้อมใบประกาศจากกรมแรงงาน พร้อมทำงานต่างประเทศ

” เรียนที่นี่ ได้มากกว่าแค่ทักษะประกอบอาหาร ” – เรียนรู้พื้นฐานการทำงานตั้งแต่เริ่มต้น – ประกอบอาชีพ – สามารถนำไปประกอบการอาชีพได้ทั้งใน และ ต่างประเทศ – รับใบประกาศนรับรองโดยกรมแรงงานเพื่อประกอบก

ปากะศิลป์

ปากะศิลป์

สถาบันไอทิมเปิดตัวโรงเรียนปรุงอาหารไอทิม หลักสูตรปากะศิลป์ สำหรับผู้ที่ไม่ได้ต้องการแค่สูตรอาหาร แต่สามารถประยุกต์เป็นสูตรอาหารของตัวเองได้