สอบcambridge

ค่ายภาษาอังกฤษ Young Learners English Camp by Pingu’s English #10 ปิดเทอมตุลา…ลั้นลาอิงลิช ตอน Under the Sea

ค่ายภาษาอังกฤษ Young Learners English Camp by Pingu’s English #10 ปิดเทอมตุลา…ลั้นลาอิงลิช ตอน Under the Sea

Pingu’s English ชวนน้องๆ ป.1-ป.4 มาสนุกกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียนช่วงปิดเทอมตุลาคม น้องๆ จะได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ผ่านการทำกิจกรรมที่หลากหลาย ในตอน Under the Sea อีกทั้งได้สอบวัดระดับภาษาอังกฤษ Cambridge English: Young Learners พร้อมรับประกาศนียบัตรจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ Highlight: เรียนภาษาอังกฤษ + สอบวัดระดับ Cambridge English พร้อมรับประกาศนียบัตรจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ รายละเอียด วันที่ : 2-5 ตุลาคม 2560 เวลา : 9.30-15.30 น. สถานที่ : สมาคมธรรมศาสตร์ฯ (สาทร ซ.1) ผู้เข้าร่วม : นักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.4 (จำนวน 40 คนเท่านั้น) […]