สัมมนาวิชาการกรมควบคุมโรค

สัมมนาวิชาการป้องกันควบคุมโรคแห่งชาติ ประจำปี 2559

สัมมนาวิชาการป้องกันควบคุมโรคแห่งชาติ ประจำปี 2559

นพ. ธวัช สุนทราจารย์ (คนที่ 4 จากซ้าย) ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาวิชาการป้องกันควบคุมโรคแห่งชาติ ประจำปี 2559 และเปิดนิทรรศการผนึกกำลัง เผชิญหน้าความท้าทาย สู่เป้าหมายลดโรคภัยอย่างยั่งยืน โดยมี นพ.อำนวย กาจีนะ (คนที่ 3 จากซ้าย) อธิบดีกรมควบคุมโรค ร่วมชมนิทรรศการภายในงาน ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ