สัมมนาวิชาการป้องกันควบคุมโรค

รวมพลังด้านควบคุมโรค บูรณาการเพื่อการป้องกันประเทศและประชาชนอย่างยั่งยืน

รวมพลังด้านควบคุมโรค บูรณาการเพื่อการป้องกันประเทศและประชาชนอย่างยั่งยืน

นายแพทย์อำนวย กาจีนะ (คนที่ 2 จากซ้าย) อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาด่านควบคุมโรคแห่งชาติ ปี 2559 “รวมพลังด้านควบคุมโรค บูรณาการเพื่อการป้องกันประเทศและประชาชนอย่างยั่งยืน” โดยมีนายดรุณ แสงฉาย (คนที่ 1 จากซ้าย) รองปลัดกระทรวงคมนาคม และ พ.ต.อ. ประสาน บุญเหมือน (คนที่ 3 จากซ้าย) รองผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง๑ ร่วมตัดริบบิ้นเปิดงานการสัมมนา ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ