สัมมาอาชีวบัญชี

CIBA DPU ชวนน้องๆอาชีวศึกษา ร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางบัญชี ‘สัมมาอาชีวบัญชี มหาจักรีสิรินธร’ ครั้งที่ 7

CIBA DPU ชวนน้องๆอาชีวศึกษา ร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางบัญชี ‘สัมมาอาชีวบัญชี มหาจักรีสิรินธร’ ครั้งที่ 7

ข่าวดีสำหรับเด็กบัญชีทั้งประเทศ กลับมาอีกครั้งกับการแข่งขันตอบปัญหาทางบัญชี ‘สัมมาอาชีวบัญชี มหาจักรีสิรินธร’ ครั้งที่7 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตร จัดโดย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในสายวิชาชีพบัญชี ได้พัฒนาทักษะทางด้านบัญชี ผ่านการแข่งขันตอบปัญหา เพื่อเสริมสร้างทักษะพื้นฐานทางบัญชีและประสบการณ์ในการแข่งขัน ทั้งยังเป็นการร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา ในการพัฒนาต่อยอดทักษะความรู้ที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ทั้งนี้ในการแข่งขันจะแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยกำหนดให้มีการจัดการแข่งขันใน วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ผู้สนใจร่วมแข่งขันสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง วันที่ 31 มกราคม 2563 สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติม โทร.0-2954-7300 ต่อ 608,419 […]

CIBA DPU ชวนน้องๆ นักเรียนอาชีวศึกษา ร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางบัญชี “สัมมาอาชีวบัญชี มหาจักรีสิรินธร” ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 6

วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญชวนน้องๆ นักเรียนสายวิชาชีพบัญชี ระดับอาชีวศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางบัญชี “สัมมาอาชีวบัญชี มหาจักรีสิรินธร” ครั้งที่ 6 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรียนฟรีตลอดหลักสูตร พร้อมทุนการศึกษากว่า 80,000 บาท กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในสายวิชาชีพบัญชี ได้มีโอกาสพัฒนาทักษะทางด้านบัญชี ผ่านการแข่งขันตอบปัญหาทางบัญชี เพื่อเสริมสร้างพื้นฐานประสบการณ์ในการแข่งขัน ทั้งยังเป็นการร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา ในการพัฒนาต่อยอดทักษะความรู้ที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ทั้งนี้ในการแข่งขันจะแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยกำหนดให้มีการจัดการแข่งขันใน วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ผู้สนใจร่วมแข่งขันสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง วันที่ 18 มกราคม 2562 กรอกรายละเอียดการสมัครได้ที่เว็บไซต์วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมการบัญชี http://ciba.dpu.ac.th หรือที่ https://goo.gl/wtzeRP […]

เชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าวโครงการแข่งขันตอบปัญหาทางบัญชี “สัมมาอาชีวบัญชี มหาจักรีสิรินธร” ครั้งที่ 4

ในอังคารที่ 31 มกราคม 2560 เวลา 08.30 – 12.00 น. ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าวโครงการแข่งขันตอบปัญหาทางบัญชี “สัมมาอาชีวบัญชี มหาจักรีสิรินธร” ครั้งที่ 4 โดยมี ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) กล่าวถึงภาพรวมของโครงการและกิจกรรมทั้งหมด และ นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้เกียรติมาร่วมแสดงความยินดีและมอบรางวัล ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์