สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

สสดย. – สสส. แนะทางออกเผชิญหน้า ‘วิกฤติสุขภาพใจที่อ่อนล้าโควิด’ ด้วยหลัก 3i เน้น ‘สร้างพลังบวก – เปิดพื้นที่รับฟัง – รู้เท่าทันสื่อ’ พาสังคมผ่านพ้นวิกฤติไปด้วยกัน

สสดย. – สสส. แนะทางออกเผชิญหน้า ‘วิกฤติสุขภาพใจที่อ่อนล้าโควิด’ ด้วยหลัก 3i เน้น ‘สร้างพลังบวก – เปิดพื้นที่รับฟัง – รู้เท่าทันสื่อ’ พาสังคมผ่านพ้นวิกฤติไปด้วยกัน

สมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน (สสดย.) ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงานเสวนาออนไลน์ FAM TALK : สื่อสารสร้างสรรค์กับประเด็นสำคัญที่ครอบครัวควรรู้ เพื่อรับมือและเผชิญหน้ากับสถานการณ์โควิดที่ยังคงวิกฤติทั้งสภาพเศรษฐกิจและสังคม โดยมีการจับคู่ซักถามพูดคุยอย่างออกรสใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ ประเด็นหนี้สาธารณะวิกฤตจริงหรือ โดย ดร.ธีรารัตน์ พันทวี วงศ์ธนะเอนก นายกสมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน (สสดย.) ซักถาม คุณแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประเด็นครอบครัวอ่อนล้าจากวิกฤต…มีทางออกอย่างไร โดยคุณนภาพร ไตรวิทย์วารีกุล (ดีเจพี่อ้อย) ซักถาม นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิตและที่ปรึกษาสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ประเด็นสื่อสารทันสมัย สำหรับคนรุ่นใหม่ในยุคดิจิทัล โดยคุณปราชญา ศิริ์มหาอาริยะโพธิ์ญา รองประธานสภาเด็กและเยาวชน กรุงเทพฯ ซักถาม ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล ผู้ช่วยอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในช่วงประเด็นแรกของการเสวนา คุณแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ได้ให้ความรู้ด้านภาวะหนี้สาธารณะของประเทศในขณะนี้ว่า หนี้สาธารณะอธิบายง่ายๆ คือหนี้ของประเทศ เป็นหนี้ของรัฐบาลที่กู้มาเพื่อเติมเต็มและช่วยให้ประเทศสามารถใช้มาตรการทางการคลังได้ดีขึ้น ขณะนี้สัดส่วนหนี้สาธารณะของประเทศไทยอยู่ที่ 55% […]

สสส. เปิดผลวิจัย 1 ปีโคแฟค (ประเทศไทย) พบประชาชน 97% เผชิญหน้าข่าวลวง ห่วง 3 อันดับข่าวลวงแรกส่งผลกระทบสุขภาพคนไทย จัดวงนักคิดดิจิทัลร่วมถกหาทางแก้ไขและรับมือ

สสส. เปิดผลวิจัย 1 ปีโคแฟค (ประเทศไทย) พบประชาชน 97% เผชิญหน้าข่าวลวง  ห่วง 3 อันดับข่าวลวงแรกส่งผลกระทบสุขภาพคนไทย จัดวงนักคิดดิจิทัลร่วมถกหาทางแก้ไขและรับมือ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ โคแฟค (Cofact) และภาคีเครือข่าย เปิดผลสำรวจเนื่องในวาระครบรอบ 1 ปีของโคแฟค (ประเทศไทย) พบประชาชน 97% รับว่าเคยพบเห็นข้อมูลข่าวลือข่าวลวง โดยข่าวลวง 3 อันดับแรกอยู่ในแวดวงสุขภาพทั้งหมด ประชาชนขอสื่อมวลชนและแพลตฟอร์มออนไลน์ช่วยคัดกรองข้อเท็จจริง ขณะที่วงเสวนาออนไลน์ นักคิดดิจิทัลครั้งที่ 17 เปิดประเด็น “How to รับมือปัญหาข้อมูลสับสน/ข่าวสารลวงหลอก บทเรียนไทยและเทศ” ตัวแทน จากหลากหลายสาขาร่วมกันเปิดมุมมอง ชี้ทางแก้ไขระยะสั้นสื่อมวลชนและแพลตฟอร์มมีบทบาทสำคัญ แต่ในระยะยาวต้องสร้างพลเมืองรุ่นใหม่ที่มีทักษะการสื่อสารรับผิดชอบต่อสังคม ดร.จิรพร วิทยศักดิ์พันธุ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส. มีเป้าหมายในการสร้างสังคมสุขภาวะ และตระหนักดีว่าการจะเกิดสังคมสุขภาวะได้นั้น จำเป็นจะต้องเกิดสังคมแห่งปัญญาก่อน เรื่องของข้อมูลข่าวสารเป็นพื้นฐานที่สำคัญยิ่งของการสร้างความรู้และปัญญา สสส. ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนนวัตกรรมโคแฟค (Collaborative Fact Checking : Cofact) อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดกลไกในการทำให้ข้อมูลสารสนเทศที่กระจายอยู่ในสังคม เป็นข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง เพราะหากสังคมไทยยังเต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารที่สับสน ไม่ใช่ข้อเท็จจริง นอกจากจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพทั้งกายและใจแล้ว ยังนับเป็นบ่อนทำลายปัญญาและจิตวิญญาณตั้งแต่ในระดับปัจเจกไปจนถึงสังคมโดยรวม คุณสุภิญญา […]

สสส. ชู ต.นาข้าวเสีย จ.ตรัง ต้นแบบ “ตำบลปลอดเหล้าเข้าพรรษา” ใช้พลังสตรีขับเคลื่อนขบวนการ “สาวพักตับฯ”

สสส. ชู ต.นาข้าวเสีย จ.ตรัง ต้นแบบ “ตำบลปลอดเหล้าเข้าพรรษา” ใช้พลังสตรีขับเคลื่อนขบวนการ “สาวพักตับฯ”

สสส. ชู ต.นาข้าวเสีย จ.ตรัง ต้นแบบ “ตำบลปลอดเหล้าเข้าพรรษา” ใช้พลังสตรีขับเคลื่อนขบวนการ “สาวพักตับฯ” จากพื้นที่สีแดงกลายเป็นพื้นที่คนงดเหล้ามากที่สุดในจังหวัด พร้อมชื่นชมการขับเคลื่อนอำเภอต้นแบบการจัดการความปลอดภัยทางถนนรับเทศกาลปีใหม่ ถอดรหัส “นาโยงบูรณาการลดอุบัติเหตุ” ได้สำเร็จ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 นพ.คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ ประธานคณะกรรมการบริหารแผนคณะที่ 1 สำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวในการศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบด้านการจัดการความปลอดภัยเชิงบูรณาการประเด็นแอลกอฮอล์และอุบัติเหตุในพื้นที่ อบต.นาข้าวเสีย อ.นาโยง จ.ตรัง ว่า สสส. ร่วมกับ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดหล้า (สคล.) ริเริ่มโครงการรณรงค์ “งดเหล้าเข้าพรรษา” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 16 เพื่อเชิญชวนให้คนไทย ลด ละ เลิก การดื่มเหล้า โดยใช้แนวทางจากการสร้างชุมชนคนสู้เหล้า โดยมีแกนนำชุมชน อสม. และแกนนำนักรณรงค์คนหัวใจเพชร(เลิกเหล้าตลอดชีวิต) ที่เป็นจิตอาสา ช่วยสื่อสารและร่วมขับเคลื่อนงานรณรงค์เลิกเหล้าในชุมชนโดยชวนให้งดเหล้าเข้าพรรษาเป็นจุดเริ่มต้นของการงดตลอดชีวิต พื้นที่ต.นาข้าวเสีย ถือเป็นหนึ่งใน 892 ชุมชนทั่วประเทศที่ร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาของ สสส. และประสบความสำเร็จในการกระตุ้นให้ชุมชนลุกขึ้นมาจัดการแก้ปัญหาประเด็นเหล้า โดยสร้างแกนนำในชุมชนเป็นพี่เลี้ยง ชี้ชวนให้ตระหนักถึงผลกระทบของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อชีวิตของตนและครอบครัว […]

เมดเอล เข้าร่วมแสดงนิทรรศการในงาน Bangkok Enjoy Aging อาวุโสโก้เก๋า

เมดเอล เข้าร่วมแสดงนิทรรศการในงาน Bangkok Enjoy Aging อาวุโสโก้เก๋า

วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ได้จัดงานชื่อว่า “Bangkok Enjoy Aging อาวุโสโก้เก๋า” ขึ้นที่ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง ซึ่งเป็นกิจกรรมสัญจรเพื่อกลุ่มผู้สูงอายุในเขตต่างๆ ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยภายในงานมีกิจกรรมที่หลากหลาย ที่จัดขึ้นให้แก่ผู้สูงอายุ อาทิ การแสดงจากชมรม และสมาคมต่างๆ ของกินและของใช้จากภูมิปัญญาผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร นิทรรศการและกิจกรรมจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทางบริษัทเมดเอล เมดดิคัล อิเล็คโทรนิกส์ จำกัด เป็นหนึ่งในนั้นที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดนิทรรศการ ภายในนามของ เมดเอลและ hearLIFE โดยภายในงานนอกจากทางเมดเอล และ hearLIFE จะมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเครื่องช่วยฟัง ประสาทหูเทียม การให้ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับเครื่องช่วยฟัง และประสาทหูเทียม ว่าเครื่องช่วยฟัง และประสาทหูเทียมคืออะไร บุคคลใดที่เหมาะสมจะใช้งาน ประโยชน์ของเครื่องช่วยฟังและประสาทหูเทียม ความรู้หรือคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิผู้พิการ แล้วยังสามารถมาทดลองฟังเสียงเครื่องช่วยฟังแบบเสมือนจริงได้อีกด้วย พิเศษสุดๆ ภายในงานมีกิจกรรมพิเศษที่ทางเมดเอล และ hearLIFE ได้จัดขึ้น เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้เข้ารับบริการคือ […]

จากไอเดียเล็ก ๆ สู่หนังไวรัลกระแทกอารมณ์ กับยอดวิวที่ทะลุเกิน 7 ล้านครั้งใน 2 สัปดาห์

จากไอเดียเล็ก ๆ สู่หนังไวรัลกระแทกอารมณ์ กับยอดวิวที่ทะลุเกิน 7 ล้านครั้งใน 2 สัปดาห์

เปลี่ยนชีวิตให้ดี…เริ่มที่อะไร ประโยคคำถามสั้น ๆ ที่ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการระดมไอเดียเพื่อสรรสร้างหนังไวรัลชุดใหม่ สสส. เคียงข้างคุณ ภายใต้แนวคิดของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ที่อยากเห็นคนไทยมีชีวิตที่ดีขึ้นในทุกด้าน โดยมีวัตถุประสงค์หลักที่จะกระตุ้นจิตสำนึกของคนทุกคนให้เห็นภาพว่า การมีชีวิตที่ดีขึ้น อยู่ที่ “การลงมือทำด้วยตัวเอง” สำหรับหนังโฆษณาเรื่องนี้ได้เอเจนซี่ฝีมือดีอย่าง Leo Burnett และ Production House อย่าง The Film Factory สองตัวแม่แห่งวงการโฆษณาที่มีชื่อเสียงเรื่องการสร้างหนังให้เป็นกระแสมาทำหน้าที่ดูแลทุกขั้นตอนในการผลิต พร้อมด้วยทีมงานมืออาชีพที่มาพร้อมกับความตั้งใจแบบเต็มร้อยเพื่อผลิตหนังสะท้อนจิตสำนึกชิ้นนี้ให้ออกมามีคุณภาพ และสามารถเปลี่ยนแปลงความคิดของคนไทยได้ โดยใช้เทคนิคการเล่าเรื่องแบบกระแทกอารมณ์ เริ่มเปิดฉากด้วยประโยคคำถามเรียบ ๆ แต่แฝงไปด้วยความหมายลึกซึ้ง ชวนให้คิดไตร่ตรองถึงคุณค่าในการมีชีวิตอยู่ของตัวเราเอง “เปลี่ยนชีวิตให้ดี…เริ่มที่อะไร” ก่อนที่จะเพิ่มซีนอารมณ์ต่อมาด้วยการเล่าเรื่องผ่านภาพจำลองในแคมเปญรณรงค์ต่าง ๆ ที่ผ่านมาของ สสส. โดยเปิดซีนแรกด้วยโฆษณารณรงค์สสส. ชุดแกว่งแขน สะท้อนแววตาของชายที่ไม่อยากป่วย ต่อด้วยภาพชีวิตประจำวันของคนทำงานที่มักจะจบวันด้วยการนั่งดื่มเหล้า แต่วินาทีหนึ่งก็ฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าอยากจะมีเงินเก็บ ก่อนจะมาถึงซีนประโยคสุดฮิตของ สสส. ที่ต้องการรณรงค์ให้คนเลิกเหล้า “ให้เหล้าเท่ากับแช่ง” ที่ปรากฏอยู่บนป้ายโฆษณาบนรถเมล์ หรือแม้แต่ฉากของคนนั่งสูบบุหรี่ที่มีเด็ก เยาวชนยืนมอง ก็เป็นอีกหนึ่งซีนที่กระแทกอารมณ์คนดู โดยเรื่องราวช่วงนั้นก็แสดงออกมาให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ภาพนั้นทำให้เขาอยากลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นมากแค่ไหน ซึ่งเรื่องราวที่กล่าวไปทั้งหมดนี้สอดคล้องกับเป้าหมายของหนังโฆษณาไวรัลเรื่องนี้ที่ต้องการบอกว่า ถึงเวลาแล้วที่ทุกคนจะลุกขึ้นมามีชีวิตที่ดีขึ้นด้วยการลงมือทำทุกอย่างด้วยตัวเอง จนมาถึงซีนสรุปตอนท้ายของหนังเรื่องนี้ที่ตั้งใจแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของคนกลุ่มหนึ่งในการตัดสินใจลงมือทำเพื่อเปลี่ยนชีวิตตัวเองให้ดีขึ้น […]

สสส. เผย “ออกมาเล่น แอคทีฟ 60 นาทีทุกวัน” กระตุ้นสมองสร้างการเรียนรู้

สสส. เผย “ออกมาเล่น แอคทีฟ 60 นาทีทุกวัน” กระตุ้นสมองสร้างการเรียนรู้

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) แถลงข่าวภาพรวมการจัด โครงการกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะทางกายในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายอย่างต่อเนื่องในกลุ่มเด็กและเยาวชนไทย อายุระหว่าง 8 – 15 ปี ให้มีสุขภาวะที่ดีเหมาะสมตามวัย และเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ครู ผู้ปกครอง ถึงความสำคัญในการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย ทั้ง 3 มิติ ลดการเนือยนิ่ง รวมไปถึงเพื่อสานพลังความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชนที่ทำงานด้านเด็กและเยาวชน ขยายผลการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในวงกว้างต่อสังคมไทย หลังจัดกิจกรรมร่วมกับสถานศึกษานำร่องทั่วประเทศ รศ.นพ.ปัญญา ไข่มุก กรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า โครงการกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะทางกายในสถานศึกษา ภายใต้แนวคิด “ออกมาเล่น แอคทีฟ 60 นาทีทุกวัน” ถือเป็นโครงการต่อยอดและสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมกิจกรรมทางกายให้ขยายไปในวงกว้าง ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายให้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากประชากรวัยเด็กเป็นช่วงวัยแห่งการเจริญเติบโตทั้งในด้านพัฒนาการทางร่างกายและสมอง ยิ่งไปกว่านั้น ยังพบว่าปัจจุบันเด็กไทยจำนวนมากที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพ เช่น น้ำหนักตัวเกิน สมาธิสั้น หรือพัฒนาการไม่สมวัย เนื่องจากถูกมีพฤติกรรมเนือยนิ่ง หรือพฤติกรรมหน้าจอที่มากเกินไป “สสส.ได้ร่วมกับภาครัฐ เอกชน และภาคสังคม เพื่อดำเนินการตามนโยบายเพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย โดยตั้งเป้าหมายที่จะยกระดับการมีกิจกรรมทางกายของเด็กไทยให้สูงยิ่งขึ้น ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวมีความสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในการ“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ที่จะส่งเสริมให้การดำเนินการในภาพใหญ่มีความเข้มแข็ง และประสบความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ” […]

สสส. เตรียมจัดกิจกรรม “โครงการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมผู้นำ การยืดเหยียดกล้ามเนื้อและการออกกำลังกายด้วยยางยืด” วันที่ 1 – 2 เมษายน ศกนี้ ณ โรงแรมเคพี แกรนด์ จันทบุรี จ.จันทบุรี

สสส. เตรียมจัดกิจกรรม  “โครงการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมผู้นำ การยืดเหยียดกล้ามเนื้อและการออกกำลังกายด้วยยางยืด” วันที่ 1 – 2 เมษายน ศกนี้ ณ โรงแรมเคพี  แกรนด์ จันทบุรี จ.จันทบุรี

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. เตรียมจัดกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจใน “โครงการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมผู้นำ การยืดเหยียดกล้ามเนื้อและการออกกำลังกายด้วยยางยืด” ระหว่างวันที่ 1 – 2 เมษายน ศกนี้ ณ โรงแรมเคพี แกรนด์ จันทบุรี จ.จันทบุรี ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้นำด้านการออกกำลังกายในชุมชน พร้อมนำไปเผยแพร่การยืดเหยียดกล้ามเนื้อและการออกกำลังกายด้วยยางยืดอย่างถูกวิธี ในกลุ่มวัยเด็ก วัยทำงาน และผู้สูงอายุ ทั้งนี้ การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ เป็นการออกกำลังกายประเภทหนึ่งที่จะช่วยเสริมสร้างความยืดหยุ่นตัวของกล้ามเนื้อและข้อต่อ ซึ่งจะช่วยในการพัฒนาและเสริมสร้างการทำงานของกล้ามเนื้อรวมไปถึงข้อต่อ โดยจะก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อสุขภาพและการเคลื่อนไหวร่างกาย ช่วยป้องกัน และบำบัดรักษาอาการเจ็บปวดบริเวณหัวไหล่ ปวดหลัง ปวดเข่า และกล้ามเนื้อส่วนอื่นได้เป็นอย่างดี

ภาพข่าว : สร้างเสริมสุขภาวะทางกาย

ภาพข่าว : สร้างเสริมสุขภาวะทางกาย

ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นประธานเปิดโครงการ “กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะทางกายในสถานศึกษาทั่วประเทศ” ภายใต้แนวคิด “ออกมาเล่น แอคทีฟ 60 นาทีทุกวัน” ณ จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งจัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสมาคมเครือข่ายครูดี และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 2 นครศรีรรมราช โดยมีครู อาจารย์ บุคคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน จาก 50 สถานศึกษา เพื่อสร้างความร้ ความเข้าใจเรื่องกิจกรรมทางกายอย่างต่อเนื่องในกลุ่มเด็กและเยาวชนไทย อายุระหว่าง 6-14 ปี ให้มีสุขภาวะที่ดีเหมาะสมตามวัย เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ โรงแรมแกรนด์เซาเทิร์น จ.นครศรีธรรมราช

สสส.ร่วมส่งความสุขด้วยการมีสุขภาพดี กับกิจกรรม “โภชนาการ ชะลอวัย” เสาร์ที่ 30 มี.ค. ศกนี้ ณ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ซ.งามดูพลี

สสส.ร่วมส่งความสุขด้วยการมีสุขภาพดี กับกิจกรรม “โภชนาการ ชะลอวัย” เสาร์ที่ 30 มี.ค. ศกนี้ ณ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ซ.งามดูพลี

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. เชิญชวนประชาชน และผู้ที่สนใจเข้าร่วม กิจกรรม โภชนาการ ชะลอวัย ในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้อง Event Hall ชั้น 2 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ โดยเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม SOOK Activity ที่นำเสนอการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ด้วยศาสตร์การชะลอวัย (Anti-aging) ที่ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องความสวยงาม แต่เพื่อช่วยชะลอความเสื่อมของร่างกาย หรือลดความเสี่ยงการเกิดโรคจากภายใน ที่ทุกคนสามารถทำได้ โดยเริ่มต้นจากการ เลือกอาหาร จาก ผศ.ดร.เอกราช บำรุงพืชน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการชะลอวัย นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้แก่ นิทรรศการตำรับอาหาร ตามธาตุเจ้าเรือน ที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับอาหาร ตามธาตุเจ้าเรือน ตามเดือนเกิดของแต่ละคน ซึ่งอาหารที่เหมาะกับธาตุเดือนจะช่วยปรับสมดุลของธาตุในร่างกาย ทำให้ร่างกายแข็งแรง พร้อมต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บ และการสาธิตทำสูตรเครื่องดื่มชะลอวัย (สมูตตี้ชะลอวัย) ที่จะมาเผยเคล็บลับเครื่องดื่มที่จะช่วยชะลอวัย และมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถ […]

อบรม“พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมผู้นำ การยืดเหยียดกล้ามเนื้อและการออกกำลังกายด้วยยางยืด”

อบรม“พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมผู้นำ การยืดเหยียดกล้ามเนื้อและการออกกำลังกายด้วยยางยืด”

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในโครงการ “พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมผู้นำ การยืดเหยียดกล้ามเนื้อและการออกกำลังกายด้วยยางยืด” นำโดย รศ.เจริญ กระบวนรัตน์ พร้อมทีมวิทยากร ร่วมให้ความรู้แก่ผู้นำด้านการออกกำลังกายในชุมชน เพื่อนำไปเผยแพร่การยืดเหยียดกล้ามเนื้อและการออกกำลังกายด้วยยางยืดอย่างถูกวิธี ในกลุ่มวัยเด็ก วัยทำงาน และผู้สูงอายุ ต่อไป เมื่อเร็ว ๆนี้ ณ โรงแรมซันทารา จ.ฉะเชิงเทรา

1 2 3