สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จับมือ กลุ่มทรูยกระดับงานด้านบริการประชาชน เสริมแกร่งโครงข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง(WiFi)

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จับมือ กลุ่มทรู ยกระดับงานด้านบริการประชาชน เสริมแกร่งโครงข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง(WiFi)

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จับมือ กลุ่มทรู ยกระดับงานด้านบริการประชาชน เสริมแกร่งโครงข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง(WiFi)

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จับมือ กลุ่มทรู ยกระดับงานด้านบริการประชาชน เสริมแกร่งโครงข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง(WiFi) เชื่อมโยงทุกสถานีตำรวจทั่วประเทศ พร้อมขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวสู่ Thailand 4.0 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และ กลุ่มทรู โดย นายศุภชัย เจียรวนนท์ (กลาง) กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น แถลงข่าวประกาศความร่วมมือระหว่าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ กลุ่มทรู ใน “โครงการบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง และโครงการสวัสดิการโทรศัพท์มือถือเพื่อข้าราชการตำรวจ” โดยติดตั้งโครงข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง เพื่อให้บริการ WiFi แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ ครอบคลุมหน่วยงานภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสถานีตำรวจทั่วประเทศ 1,482 แห่ง เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ ด้วยเทคโนโลยี WiFi ผ่านเครือข่ายไฟเบอร์อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ของทรูออนไลน์ และทรูมูฟ เอช 4G+, 3G, 2G ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้ เป็นการร่วมผลักดันและขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวสู่ Thailand 4.0 พร้อมกันนี้ […]

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จับมือ กลุ่มทรูยกระดับงานด้านบริการประชาชน เสริมแกร่งโครงข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง(WiFi)

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จับมือ กลุ่มทรูยกระดับงานด้านบริการประชาชน เสริมแกร่งโครงข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง(WiFi)

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จับมือ กลุ่มทรูยกระดับงานด้านบริการประชาชน เสริมแกร่งโครงข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง(WiFi) เชื่อมโยงทุกสถานีตำรวจทั่วประเทศ พร้อมขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวสู่ Thailand 4.0 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เดินหน้ายกระดับงานด้านบริการประชาชน ร่วมมือกับ กลุ่มทรู ติดตั้งโครงข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง เพื่อให้บริการ WiFi แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ ครอบคลุมหน่วยงานภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสถานีตำรวจทั่วประเทศ 1,482 แห่ง เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถติดต่อสื่อสาร ค้นหาข้อมูลสารสนเทศ และออนไลน์เชื่อมต่อกับระบบงานต่างๆ ในราชการตำรวจได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ด้วยเทคโนโลยี WiFi ผ่านเครือข่ายไฟเบอร์อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ของทรูออนไลน์ และทรูมูฟ เอช 4G+, 3G, 2G ด้วยคลื่นความถี่มากที่สุดและครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดในประเทศไทย อันส่งผลดีไปถึงผู้รับบริการคือประชาชนผู้มาติดต่อราชการที่สถานีตำรวจด้วย ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้เป็นการร่วมผลักดันและขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวสู่ Thailand 4.0 โดยนำเทคโนโลยีมาปรับใช้กับเมือง เพื่อให้เกิดการใช้ชีวิตที่สะดวกสบายขึ้น และประชาชนเข้าถึงบริการของเมืองได้รวดเร็ว ยกระดับความปลอดภัยของประชาชนชาวไทยให้มากยิ่งขึ้น คาดว่าจะพร้อมให้บริการครบทุกสถานีตำรวจทั่วประเทศราวกลางปี 2560 พร้อมกันนี้ ยังได้จัดโครงการสวัสดิการโทรศัพท์มือถือเพื่อข้าราชการตำรวจ มอบแพ็กเกจพิเศษ ให้โทรหากันฟรีตลอด 24 ชั่วโมงและใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมเครื่องสมาร์ทโฟนฟรี สนับสนุนการติดต่อสื่อสารรวดเร็วของเจ้าหน้าที่ตำรวจทั่วประเทศ พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า […]