สิทธิบัตร

โครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาของนักวิจัยไทยและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการ (LEAP)

โครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาของนักวิจัยไทยและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการ (LEAP)

“LEAP” เราเป็นแบรนด์ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยฯสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ บจก.อินเทลเล็คชวล ดีไซน์ กรุ๊ป บริษัทที่เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญาอันดับต้นๆของประเทศไทย (โครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาของนักวิจัยไทยและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการในเครือข่ายของสถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม (สวน.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) พิเศษสุดๆให้กับสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรามีบริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับภาคอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็น…..  IP Coaching: บริการที่ปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาแบบ Exclusive  IP Tech.Search: บริการสืบค้นและวิเคราะห์เทคโนโลยี ทั้งในประเทศและต่างประเทศจากฐานข้อมูล Big Data ที่บริษัทชั้นนำทั่วโลกเลือกใช้ หากคุณคือคนที่…..  มองหาผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย เพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์  ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยี  ต้องการรู้แทรนด์  ต้องการที่ปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา ขอเพียงคุณเดินเข้ามาหา …… “LEAP” จะช่วยคุณหาทุกคำตอบ ปลดทุกลอค ที่คุณคาใจ IP Coaching สมัครได้ที่: https://bit.ly/2y2vWP6 IP Tech.Search สมัครได้ที่: https://bit.ly/2JQaRdk รายละเอียดเพิ่มเติม : https://bit.ly/2wth4c5 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ […]

หัวเว่ยเผยแพร่รายงานปกขาวด้านทรัพย์สินทางปัญญา

หัวเว่ยเผยแพร่รายงานปกขาวด้านทรัพย์สินทางปัญญา

เตือนอย่านำข้อพิพาททรัพย์สินทางปัญญาไปเป็นประเด็นทางการเมือง เซิ่นเจิ้น, จีน/ 28 มิถุนายน 2562 – วันนี้ หัวเว่ยได้เผยแพร่รายงานสมุดปกขาวว่าด้วยนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา และเตือนไม่ให้นำเรื่องดังกล่าวไปโยงเป็นประเด็นทางการเมือง มร. ซ่ง หลิ่วผิง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายของหัวเว่ย กล่าวในงานแถลงข่าวที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทว่า ทรัพย์สินทางปัญญาคือรากฐานสำคัญของนวัตกรรม และการนำเรื่องดังกล่าวไปเป็นประเด็นทางการเมืองจะขัดขวางพัฒนาการความก้าวหน้าของทั่วโลกได้ “หากนักการเมืองใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเครื่องมือทางการเมือง พวกเขาจะทำลายความเชื่อมั่นในระบบการคุ้มครองสิทธิบัตร หากรัฐบาลบางประเทศเลือกที่จะตัดบริษัทต่างๆ ออกจากลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาของพวกเขา ก็ถือเป็นการทำลายรากฐานของนวัตกรรมระดับโลก” มร. ซ่ง กล่าว รายงานสมุดปกขาวเรื่อง“ การเคารพและคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา: รากฐานของนวัตกรรม” ได้อธิบายเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติและการมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของหัวเว่ย รายงานได้ตั้งข้อสรุปว่า การคุ้มครองนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาถือเป็นหัวใจสำคัญของความสำเร็จของหัวเว่ยมานานกว่า 30 ปี หัวเว่ยได้รับอนุมัติสิทธิบัตร 87,805 ฉบับ ณ สิ้นปี พ.ศ. 2561 โดยเป็นสิทธิบัตรของสหรัฐอเมริกา 11,152 รายการ และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 หัวเว่ยมีรายได้จากการให้ลิขสิทธิ์กว่า 1.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกเหนือจากการเก็บสะสมสิทธิบัตรของตัวเองแล้ว หัวเว่ยยังได้จ่ายเงินมากกว่า 6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นค่าลิขสิทธิ์สำหรับการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทอื่นอย่างถูกกฎหมาย โดยเกือบร้อยละ 80 […]

สัมมนาฟรี Tech-Insight #3 : Blockchain Reinvent Service Delivery

สัมมนาฟรี Tech-Insight #3 : Blockchain Reinvent Service Delivery

🚀 ผู้ประกอบการยุคดิจิทัล..ห้ามพลาด!! . . 👨‍💻 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ Tech-Insight #3 : Blockchain – Reinvent Service Delivery #สัมมนาฟรี! “การวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีบล็อกเชน เพื่ออุตสาหกรรมแห่งอนาคต” จัดโดย IP IDE Center กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ IDG . 👨‍💼 โดย Tech-Insight ครั้งที่ 3 นี้ ผู้เข้าอบรมทุกท่านจะได้เรียนรู้และทำความเข้าใจแนวโน้มเทคโนโลยี Blockchain จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องทั่วโลก รวมทั้งการนำเสนอในแง่มุมต่างๆ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับธุรกิจ เพื่อต่อยอดธุรกิจ หรือแก้ปัญหาการบริหารจัดการระบบธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ✨ . 💡 พร้อมแชร์ประสบการณ์ตรงจากกูรูด้านเทคโนโลยี Blockchian ระดับประเทศ 3 ท่าน . ✅ ศ.ดร.อาณัติ ลีมัคเดช (ผู้อำนวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ และอาจารย์ประจำภาควิชาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) . […]