สุนัข

ซอยด๊อกเฮครั้งแรกใน 16 ปี ทำหมันทะลุแสนในปีเดียว

ซอยด๊อกเฮครั้งแรกใน 16 ปี  ทำหมันทะลุแสนในปีเดียว

ปีพ.ศ. 2562นี้เป็นครั้งแรกของมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย ที่สามารถทุบสถิติทำหมันและฉีดวัคซีนสุนัขและแมวได้ถึง 100,000 ตัวภายในหนึ่งปี ซึ่งเพิ่มมากขึ้นถึง 53% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 นับว่าเป็นสถิติที่สูงที่สุดเปรียบเทียบกับการดำเนินงานขององค์กรที่ทำหมันสัตว์ทั่วโลก โดยนับรวมจำนวนสุนัขและแมวทั้งหมดที่ได้รับการทำหมันและฉีดวัคซีนอยู่ที่กว่า 370,000 ตัวนับตั้งแต่การเริ่มดำเนินการของมูลนิธิในปี 2546 ที่บ้านไม้ขาว จ.ภูเก็ต ตัวเลขที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดนี้ ส่วนหนึ่งมาจากการเพิ่มจำนวนคลินิกทำหมันเคลื่อนที่ในกรุงเทพฯ จาก 4 ทีม เป็น 6 ทีมในปีนี้ ทำให้มูลนิธิสามารถแตะยอดทำหมัน 5,000 ตัวในกรุงเทพฯได้เป็นครั้งแรก โดยมูลนิธิมีความเชื่อมั่นที่จะรักษาตัวเลขเหล่านี้ไว้และจะเดินหน้าต่อให้ได้จำนวนทำหมันสุนัขและแมวมากขึ้น มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยยังมีโครงการที่จะขยายทีมคลินิกเคลื่อนที่ให้ได้ถึง 10 ทีม เป้าหมายสูงสุดคือสามารถลดจำนวนสัตว์จรจัดที่ทุกข์ทนบนท้องถนนและกำจัดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทยให้หมดสิ้นไป

ซอยด็อกครบ 16 ปี ทำหมันสุนัขและแมวทะลุเป้า 350,000 ตัว

ซอยด็อกครบ 16 ปี  ทำหมันสุนัขและแมวทะลุเป้า 350,000 ตัว

มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย ดำเนินการทำหมันสุนัขและแมวมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 สถิติจนถึงเดือนตุลาคม 2562 อยู่ที่ 350,000 ตัว โดยมูลนิธิใช้วิธีการ CNVR (จับ,ทำหมัน,ฉีดวัคซีน,ปล่อยสู่ถิ่นเดิม) เริ่มจากพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ต และขยายไปสู่จังหวัดโดยรอบด้วยคลินิกทำหมันเคลื่อนที่ รวมถึงกรุงเทพฯและปริมณฑล ขณะนี้มีคลินิกทำหมันเคลื่อนที่ในกรุงเทพฯ 6 ทีมด้วยกันซึ่งได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณครึ่งหนึ่งจาก Dogs Trust ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลด้านสวัสดิภาพสัตว์ของอังกฤษ โดยตุลาคมนี้ครบรอบ 16 ปีการก่อตั้งของมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย ซึ่งตลอดการดำเนินงานสามารถลดจำนวนสุนัขและแมวจรจัดในภูเก็ตได้ถึง 90 % กระบวนการ CNVR ของมูลนิธิยังเป็นการลดและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้ารวมถึงโรคติดต่ออื่นๆให้หมดสิ้นไป นอกจากนี้ความช่วยเหลือยังรวมถึงเหตุการณ์ภัยพิบัติในประเทศ อาทิการช่วยเหลือสัตว์จากเหตุอุทกภัยที่อุบลราชธานี, เหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิ, น้ำท่วมกรุงเทพฯ ปี 2554 และความพยายามยุติการค้าเนื้อสุนัขในประเทศไทย ที่ผ่านมาได้ร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อลดปัญหาสัตว์จรจัด อาทิ กรมปศุสัตว์ และได้รับเกียรติรับรางวัลจากกระทรวงสาธารณสุขในฐานะองค์กรที่ปฏิบัติงานเพื่อกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ในงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกประจำปี 2562 อีกด้วย การดำเนินงานของมูลนิธิในทุกขั้นตอนนี้สำเร็จได้ด้วยเงินบริจาคอย่างต่อเนื่องจากผู้สนับสนุนทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทย

มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยขอให้กรมปศุสัตว์ทบทวนกรณี “ขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง”

มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยขอให้กรมปศุสัตว์ทบทวนกรณี “ขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง”

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยกล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลมีแผนการที่จะให้ประชาชนลงทะเบียนสัตว์เลี้ยงและฝังไมโครชิพทุกตัวเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการระบุตัวตนสัตว์ ถึงข้อควรกังวลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและอาจเป็นวิธิควบคุมสัตว์จรจัดที่ไม่ยั่งยืน นางสาวลูอีซ โรส ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยกล่าวว่า ถึงแม้การลงทะเบียนสัตว์เลี้ยงจะเป็นประโยชน์ แต่อย่างไรก็ตามยังต้องคำนึงถึงหลายปัจจัย เพราะหากการลงทะเบียนสัตว์เลี้ยงต้องมีค่าใช้จ่าย ผู้ที่เลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการรับเลี้ยงสุนัขและแมวจรมีแนวโน้มที่จะทิ้งสัตว์เหล่านั้นมากกว่าที่จะจ่ายเงินเพื่อลงทะเบียนสัตว์เลี้ยง กล่าวคือกระบวนการนี้จะทำให้มีสัตว์ถูกทอดทิ้งมากขึ้น และเพิ่มจำนวนสัตว์จรจัดในประเทศอย่างเลี่ยงไม่ได้ เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ เพราะเป็นการกระตุ้นให้ผู้เลี้ยงมีความรับผิดชอบมากขึ้น แต่สุนัขจรจัดที่มีแต่เดิมอยู่แล้วนั้นมีแต่จะขยายพันธุ์เพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ กรมปศุสัตว์ได้บันทึกสถิติของจำนวนสุนัขและแมวจรจัดในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ.2560 อยู่ที่ประมาณ 860,000 ตัว ซึ่งมูลนิธิเชื่ออย่างยิ่งว่าจำนวนในขณะนี้น่าจะมากถึง 10 เท่า หรือราวๆ 8,600,000 ตัว โดยวิธิที่ได้ผลและมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการควบคุมประชากรสัตว์จรจัดเหล่านี้ในระยะยาว คือการทำโครงการ CNVR ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอนได้แก่ จับ ทำหมัน ฉีดวัคซีน และปล่อยกลับสู่ถิ่นเดิม ซึ่งมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยได้ยึดถือหลักการนี้และปฏิบัติมาต่อเนื่อง 16 ปี นายสัตวแพทย์ ตันติกร รุ่งพัฒนะ ผู้อำนวยการสวัสดิภาพสัตว์มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยกรุงเทพฯ กล่าวว่า มูลนิธิได้ดูแลทำหมันและฉีดวัคซีนสุนัขและแมวจรจัดมากว่า 350,000 ตัว ส่วนใหญ่เป็นสุนัข กว่า 150,000 ตัวเป็นจำนวนแค่ในกรุงเทพที่เดียว […]

นินจา แวน บริจาคอาหารสุนัขและแมวกว่า1,500 กิโลกรัม

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท นินจา โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ นินจา แวน นำโดย นายวีรชัย ชูสกุลพร หัวหน้าผู้บริหารประจำประเทศไทยและพนักงาน ร่วมทำกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสัตว์พิการและจรจัด โดยบริจาคอาหารแมว 70 กระสอบ อาหารสุนัข 43 กระสอบ รวมกว่า 1,500 กิโลกรัม ให้แก่บ้านสงเคราะห์สุนัขป้าเอ๋ “บ้านสงเคราะห์สุนัขป้าเอ๋” ตั้งอยู่เขตลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี โดยป้าเอ๋ได้อุทิศตัวดูแลสัตว์ทั้งหมดด้วยตนเองคนเดียวมานานกว่า 26 ปี ปัจจุบันดูแลสุนัขและแมวจรจัดมากกว่า 250 ตัว ซึ่งสุนัขและแมวส่วนใหญ่กว่า 60 ตัว ถูกทำร้ายจนช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ นอกจากค่าอาหารและค่าดูแลสถานที่ที่เป็นค่าใช้จ่ายในแต่ละวันแล้วยังมีค่ารักษาพยาบาลสุนัขและแมวป่วยเพิ่มขึ้นมาอีกด้วย นายวีรชัย ชูสกุลพร หัวหน้าผู้บริหารประจำประเทศไทย กล่าวว่า “บริษัทมีนโยบายที่จะช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม การร่วมบริจาคอาหารและสิ่งของจำเป็นให้กับบ้านสงเคราะห์สุนัขป้าเอ๋ เป็นกิจกรรมที่บริษัทและพนักงานร่วมมือร่วมใจกันอย่างเต็มที่ และเรารู้สึกภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมช่วยเหลือสุนัขและแมวเหล่านี้” บริษัท นินจา แวน บริษัทรับส่งพัสดุจากประเทศสิงคโปร์ https://www.ninjavan.co/nv/#/th-th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ นส.ญาธิป […]

นินจา แวน บริจาคอาหารสุนัขและแมวกว่า1,500 กิโลกรัม

นินจา แวน บริจาคอาหารสุนัขและแมวกว่า1,500 กิโลกรัม

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท นินจา โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ นินจา แวน นำโดย นายวีรชัย ชูสกุลพร หัวหน้าผู้บริหารประจำประเทศไทยและพนักงาน ร่วมทำกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสัตว์พิการและจรจัด โดยบริจาคอาหารแมว 70 กระสอบ อาหารสุนัข 43 กระสอบ รวมกว่า 1,500 กิโลกรัม ให้แก่บ้านสงเคราะห์สุนัขป้าเอ๋ “บ้านสงเคราะห์สุนัขป้าเอ๋” ตั้งอยู่เขตลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี โดยป้าเอ๋ได้อุทิศตัวดูแลสัตว์ทั้งหมดด้วยตนเองคนเดียวมานานกว่า 26 ปี ปัจจุบันดูแลสุนัขและแมวจรจัดมากกว่า 250 ตัว ซึ่งสุนัขและแมวส่วนใหญ่กว่า 60 ตัว ถูกทำร้ายจนช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ นอกจากค่าอาหารและค่าดูแลสถานที่ที่เป็นค่าใช้จ่ายในแต่ละวันแล้วยังมีค่ารักษาพยาบาลสุนัขและแมวป่วยเพิ่มขึ้นมาอีกด้วย นายวีรชัย ชูสกุลพร หัวหน้าผู้บริหารประจำประเทศไทย กล่าวว่า “บริษัทมีนโยบายที่จะช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม การร่วมบริจาคอาหารและสิ่งของจำเป็นให้กับบ้านสงเคราะห์สุนัขป้าเอ๋ เป็นกิจกรรมที่บริษัทและพนักงานร่วมมือร่วมใจกันอย่างเต็มที่ และเรารู้สึกภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมช่วยเหลือสุนัขและแมวเหล่านี้” บริษัท นินจา แวน บริษัทรับส่งพัสดุจากประเทศสิงคโปร์ https://www.ninjavan.co/nv/#/th-th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ นส.ญาธิป […]

SmartHeart presents Thailand International Dog Show 2018

SmartHeart presents Thailand International Dog Show 2018

มหกรรมคนรักสุนัขอันดับหนึ่งของประเทศไทย“สมาร์ทฮาร์ท พรีเซนต์ ไทยแลนด์อินเตอร์เนชั่นแนล ด็อกโชว์ 2018”พบกับสุนัขสุดแสบแสนซนและกิจกรรมดีๆมากมายได้ภายในงาน ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด จับมือ สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงไทยสมาคมพัฒนาพันธุ์สุนัข (ประเทศไทย) และ บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียนกรุ๊ป จำกัดเอาใจคนรักสุนัขอย่างแท้จริง โดยมีกิจกรรมภายใต้คอนเซ็ป“ปีจอน้องหมาขอ” อาทิ • ขอดู.. การประกวดสุนัขสวยงามที่ใหญ่ระดับอาเซียน • ขอเล่น.. สนาม Dog Agility ฝึกทักษะฝีท้าวและสมอง • ขอเจอ.. เหล่าเพื่อนๆ เดินเฉิดฉายในขบวนพาเหรด “ColorfulParty” • ขอเช็คอิน.. ถ่ายรูปกับกองทัพตุ๊กตาสุนัขหลากหลายสีสันตลอด 4 วันงาน • ขอฟรี.. เช็คสุขภาพน้องหมา แถมบริการฉีดวัคซีน • ขอเท่ห์.. ทำบัตรประจำตัวสัตว์เลี้ยง เป็นแก็งค์เดียวกันแล้วบอกให้โลกรู้!! • ขอให้โดน..ทุกท่านที่มาชมงาน มีสิทธิลุ้นIPhone Xและ จี้ทองคำลายสุนัข นอกจากนี้พลาดไม่ได้กับสินค้าและบริการสำหรับน้องหมากระหน่ำลดราคากว่า70% สำหรับงานนี้งานเดียว […]

เปิดแล้ววันนี้ สมาร์ทฮาร์ท พรีเซนต์ ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล ด็อกโชว์ 2017

เปิดแล้ววันนี้ สมาร์ทฮาร์ท พรีเซนต์ ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล ด็อกโชว์ 2017

คึกคักตั้งแต่วันแรกสำหรับงาน “สมาร์ทฮาร์ท พรีเซ้นต์ ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล ด็อกโชว์ 2017” มหกรรมเพื่อคนรักสุนัขที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและอาเซียน โดยอิมแพ็คและพันธมิตรธุรกิจจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 16 ภายใต้งบจัดงานกว่า 30 ล้านบาท รวบรวมผู้ประกอบการกว่า 200 ราย นำเสนอสินค้าและบริการคุณภาพในราคาพิเศษ พร้อมจัดกิจกรรมส่งต่อความรักจากสุนัขและเจ้าของ รวมถึงการแข่งขันของสุนัขประเภทต่างๆ ระดับนานาชาติ บนพื้นที่ 10,000 ตร.ม. ภายใต้แนวคิด “Dog Dream” หรือความฝันของน้องหมา ระหว่างวันที่ 29 มิ.ย.– 2 ก.ค. 2560 ณ อาคาร 1-2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 20.00 น. มั่นใจมียอดผู้เข้าชมงานไม่ต่ำกว่า 2 แสนราย โดยวันแรกคณะผู้จัดงานได้จัดพิธีเปิดงานสุดอลังการกับ Music runway โดยศิลปิน ตู่ ภพธร พร้อมการเดินแฟชั่นสุดเท่ของน้องหมาสุดน่ารัก […]

ความฝันของน้องหมาจะเป็นจริง กับงานสุนัขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี“ด็อกโชว์ 2017”

ความฝันของน้องหมาจะเป็นจริง กับงานสุนัขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี“ด็อกโชว์ 2017”

ความฝันของน้องหมาจะเป็นจริง กับงานสุนัขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี“ด็อกโชว์ 2017” กลับมาอีกครั้งกับงานเพื่อน้องหมาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดกับงาน SmartHeart presents Thailand International Dog Show 2017ครั้งที่ 16 โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 29 มิถุนายน – 2 กรกฏาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ อาคาร 1 – 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี บนพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตร มาภายใต้คอนเซปต์ของ “Dog Dream” หรือ “ความฝันของน้องหมา” ขอเชิญทุกท่านมาร่วมตามหาความผันของเพื่อนรัก 4 ขา ได้ในงาน SmartHeart presents Thailand International Dog Show พบกับกิจกรรมไฮไลท์ การแข่งขัน Makeover เจ้าตูบ, น้องหมาหาคู่, การประกวดสุนัขสวยงามทุกสายพันธุ์ชิงแชมป์ประเทศไทย […]

CDC DOG FESTIVAL

CDC DOG FESTIVAL

คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (ซีดีซี) ชวนคนรักน้องหมาร่วมสนุกในงาน CDC DOG FESTIVAL พบกับเซเลบน้องหมาชื่อดังของเมืองไทย อาทิ มะขวิด, ยูโรผู้น่ารัก, มัชเฌ และผองเพื่อนสี่ขาอีกมากมาย พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ และเทคนิคการเลี้ยงสุนัข (Dog Meet & Greet), ตรวจสุขภาพ และวางแผนประกันชีวิตให้น้องหมา (Dog Care & Therapy), บริการอาบน้ำ-ตัดขน จากร้านค้าภายในโครงการฯ (Dog Spa & Grooming) พร้อมช้อบปิ้งกับตลาดนัดสินค้าสำหรับสุนัข (Dog Market & Arts) และกิจกรรมน่าสนใจอีกมากมาย ระหว่างวันที่ 14-16 ตุลาคมนี้ เวลา 11.00 น.-19.30 น. ณ ลาน Oval Plaza (เฟส 2) ที่ คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ […]

มาcoverเพลงลุ้นของรางวัลสุดแนวกันเหอะ

มาcoverเพลงลุ้นของรางวัลสุดแนวกันเหอะ

กิจกรรม Keep me keep my dog ลุ้นเป็นเจ้าของน้องหมาสุดน่ารัก โดยน้องหมาของเราที่จะส่งไปอยู่กับคุณนั้นเป็นน้องหมาหุ่นยนต์ ที่รับคำสั่ง แสดงท่าทาง เรียนรู้ได้เหมือนน้องหมาจริงๆ เพียงแค่ cover เพลงดูแลตัวเองให้ดี ของศิลปินวงทีที (เฉพาะท่อนฮุคเท่านั้น) โพสต์ลงyoutube แล้วส่งมาให้เราที่แฟนเพจวงทีที www.facebook.com/fanpageTT ก็มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลกับเรา ติดตามรายละเอียดของรางวัลของเราได้ที่ www.aplaymusic.com