หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี เมตตารับเป็นประธานฝ่ายฆราวาส โครงการ“หุ้มทองคำยอดฉัตรฝังเพชร พระธาตุท่าอุเทน” จ. นครพนม

หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี เมตตารับเป็นประธานฝ่ายฆราวาส โครงการ“หุ้มทองคำยอดฉัตรฝังเพชร พระธาตุท่าอุเทน” จ. นครพนม

หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี เมตตารับเป็นประธานฝ่ายฆราวาส โครงการ“หุ้มทองคำยอดฉัตรฝังเพชร พระธาตุท่าอุเทน” จ. นครพนม

หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี (กลาง) เมตตารับเป็นประธานฝ่ายฆราวาส โครงการ “หุ้มทองคำยอดฉัตรฝังเพชร พระธาตุท่าอุเทน” จ. นครพนม ซึ่งเป็นพุทธสารีริกธาตุเจดีย์ที่สำคัญอายุกว่า ๑๐๕ ปี สัญลักษณ์สูงสุดแห่งการตรัสรู้ ยอดสูงสุด ของพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ คู่แผ่นดินไทย-ลาว และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี ดร. ดนัย จันทร์เจ้าฉาย (แถวนั่ง ซ้าย) ประธานมูลนิธิธรรมดี คุณสุรภีร์ โรจนวงศ์ (ขวา) ประธานฝ่ายอุปถัมภ์ และประธานกองทุนสืบสานธรรม เรืออากาศโท วิจักษณ์ สองจันทร์ (แถวบน ที่ ๓ จากซ้าย) เลขานุการโครงการ พร้อมคณะทำงาน เข้าเฝ้า ณ วังประมวญ โดยพิธีรับการถวายทองคำโครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรฝังเพชร พระธาตุท่าอุเทน จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ อาคาร ๑๐๐ ปี […]