หม่อมเต่า ส่งกระเช้าเยี่ยมลูกจ้างเหยื่อเครนถล่มที่คลองถม

หม่อมเต่า ส่งกระเช้าเยี่ยมลูกจ้างเหยื่อเครนถล่มที่คลองถม

หม่อมเต่า ส่งกระเช้าเยี่ยมลูกจ้างเหยื่อเครนถล่มที่คลองถม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ส่งคณะทำงานเฉพาะกิจตรวจสอบการเกิดอุบัติภัยหรือการประสบอันตรายจากการทำงาน กรณีร้ายแรง นำกระเช้าเยี่ยมลูกจ้างได้รับบาดเจ็บจากเหตุเครนอาคารพาณิชย์ย่านคลองถมถล่ม ที่โรงพยาบาลกลาง รับเร่งดำเนินการตามกฎหมายกับนายจ้าง พร้อมประสานประกันสังคมติดตามสิทธิประโยชน์ให้ลูกจ้าง นายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 62 ที่ผ่านมา หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้คณะทำงานเฉพาะกิจตรวจสอบการเกิดอุบัติภัยหรือการประสบอันตรายจากการทำงาน กรณีร้ายแรง นำกระเช้าไปเยี่ยมเยียนลูกจ้างที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เครนก่อสร้างอาคารพาณิชย์ย่านคลองถม เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายถล่ม ซึ่งขณะนี้พักรักษาตัวอยู่ ณ โรงพยาบาลกลาง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บ ทั้งนี้ กสร. ได้ชี้แจงกับผู้ได้รับบาดเจ็บและญาติว่าได้ขอความร่วมมือแพทย์และพยาบาลช่วยดูแลลูกจ้างผู้บาดเจ็บเป็นกรณีพิเศษด้วย นอกจากนี้ ผู้ตรวจราชการสำนักงานประกันสังคมได้ไปชี้แจงสิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างจะได้รับ และเร่งติดตามให้ได้รับสิทธิประโยชน์การคุ้มครองเยียวยาตามกฎหมายต่อไป รองอธิบดีกสร. กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อมิให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีก ขอเน้นย้ำให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดการประสบอันตรายและอุบัติเหตุจากการทำงาน ซึ่งไม่เพียงแต่ส่งผลต่อลูกจ้างผู้ประสบอันตรายแล้ว ยังส่งผลต่อครอบครัวของลูกจ้างด้วย รวมทั้งจะดำเนินคดีกับนายจ้าง เจ้าของสถานประกอบกิจการ ทุกครั้งที่มีอุบัติเหตุจากการทำงานจนลูกจ้างได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือถึงแก่ความตาย ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานเพิ่มเติมได้ที่ กองความปลอดภัยแรงงาน โทรศัพท์ 0 228 9128-39 ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 1-12 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 […]