หม้อไอน้ำ

งานสัมมนาด้านการจัดการพลังงานหัวข้อ “เทคโนโลยี Once Through Boiler”

งานสัมมนาด้านการจัดการพลังงานหัวข้อ “เทคโนโลยี Once Through Boiler”

เครื่องกำเนิดไอน้ำขนาดใหญ่หรือหม้อไอน้ำ (Boiler) จัดเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในกระบวนการผลิตพลังงานความร้อนและส่งผ่านพลังงานความร้อนโดยใช้ไอน้ำไปยังอุปกรณ์รับความร้อนที่ต้องการทั้งในส่วนอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม ในขณะเดียวกันหม้อไอน้ำก็จัดว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีความเสี่ยงต่ออันตรายและการเกิดความเสียหายทั้งระบบการผลิตและทรัพยากรอย่างมหาศาล หม้อไอน้ำแบบไหลผ่านทางเดียว (Once Through Boiler) เป็นหม้อไอน้ำแบบท่อน้ำที่มีลักษณะพิเศษ โดยปล่อยน้ำเข้าจากด้านล่างผลิตไอน้ำปล่อยออกทางด้านบนและมีความปลอดภัยสูงไม่เสี่ยงต่อการระเบิดของหม้อไอน้ำ ดังนั้นเพื่อพัฒนาด้านการจัดการพลังงานให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะสูงยิ่งขึ้น สพบ. จึงจัดงานสัมมนาด้านการจัดการพลังงานขึ้นในหัวข้อ “เทคโนโลยี Once Through Boiler” ซึ่งเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์จริงในการจัดการพลังงาน จากบุคลากรที่มีประสบการณ์เพื่อเป็นแนวทางในการประเมินศักยภาพจัดการพลังงาน และนำความรู้ที่ได้รับไปใช้กับสถานประกอบการ หรือหน่วยงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ