หม้อไอน้ำบ๊อช

บ๊อช สนับสนุนกรมโรงงานฯยกระดับหม้อน้ำสมองกล นำเสนอนวัตกรรมหม้อไอน้ำ Bosch ภายใต้ทิศทาง Thailand 4.0

บ๊อช สนับสนุนกรมโรงงานฯยกระดับหม้อน้ำสมองกล นำเสนอนวัตกรรมหม้อไอน้ำ Bosch ภายใต้ทิศทาง Thailand 4.0

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย : ฝ่ายเทคโนโลยีพลังงานและความร้อน บริษัท โรเบิร์ต บ๊อชจำกัด นำเสนอเทคโนโลยี MEC Remote เพื่อการตรวจสอบการทำงานของบอยเลอร์ทางไกลแบบ real time ซึ่งช่วยเพิ่มความปลอดภัยและประสิทธิภาพการใช้งานของบอยเลอร์ โดยสอดคล้องกับแนวคิด SMART Boiler ของกรมโรงงานเพื่อก้าวเป็น Thailand 4.0 ฝ่ายเทคโนโลยีพลังงานและความร้อนบ๊อช ผู้ผลิตและผู้นำด้านเทคโนโลยีความร้อนและหม้อไอน้ำซึ่งมีประสบการณ์มามากกว่า 150 ปี ได้จัดแสดงนวัตกรรมล่าสุด ในงานสัมมนา “SMARTBoiler ภายใต้ทิศทาง Thailand 4.0” ซึ่งจัดโดยกรมโรงงานร่วมกับสมาคมหม้อไอน้ำแห่งประเทศไทย เพื่อนำเสนอเทคโนโลยีการควบคุมและตรวจสอบหม้อไอน้ำผ่านระบบทางไกล MEC Remote แบบ Real time ซึ่งช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกในการทำงานของวิศวกรและผู้ควบคุมอีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของ Boiler นอกจากนี้ ยังนำเสนอนวัตกรรมด้านการประหยัดพลังงานผ่านอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ รวมถึงอีกทั้งการควบคุมผ่านตู้ PLC Control แบบ touch screen เพื่อเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในการควบคุมหม้อไอน้ำและยังลดความเสี่ยงที่อาจจะเป็นอันตรายต่อหม้อไอน้ำ ผู้ปฎิบัติงานและทรัพย์สินอื่นๆ นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ประธานการจัดงานสัมมนา […]