หยุดงานในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560

ก.แรงงาน ออกประกาศขอความร่วมมือนายจ้างหยุดงาน 26 ต.ค. 60  

ก.แรงงาน ออกประกาศขอความร่วมมือนายจ้างหยุดงาน 26 ต.ค. 60  

กระทรวงแรงงาน ออกประกาศขอความร่วมมือนายจ้าง สถานประกอบกิจการหยุดงานในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 เพื่อให้ลูกจ้างได้เข้าร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 เป็นวันหยุดราชการ ในการจัดงานวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อให้ลูกจ้างได้มีโอกาสเข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ลงนามในประกาศกระทรวงแรงงาน ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ขอความร่วมมือนายจ้าง สถานประกอบกิจการกำหนดให้วันที่ 26 ตุลาคม 2560 เป็นวันหยุดของสถานประกอบกิจการ นายอนันต์ชัย กล่าวต่อไปว่า พระราชพิธีดังกล่าวมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับปวงชนชาวไทย   ที่จะได้รวมใจกันถวายความจงรักภักดีและแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล   อดุลยเดช ทั้งนี้ นายจ้าง ลูกจ้าง ตลอดจนประชาชนทั่วไป สามารถติดตามรายละเอียดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ได้ที่ www.kingrama9.net