หลงลืม

หลงลืมชั่วขณะ หรือสมองเสื่อมกันแน่!

หลงลืมชั่วขณะ หรือสมองเสื่อมกันแน่!

เชื่อว่าหลายๆ ท่านคงเคยมีอาการหลงๆ ลืมๆ กันบ้าง ซึ่งบางอาการก็เป็นเรื่องปกติ แต่บางอาการอาจเป็นสัญญาณเตือนว่ากำลังมีภาวะสมองเสื่อมคุกคามอยู่ก็เป็นได้นะครับ แล้วสงสัยกันไหม? ว่าอาการที่เป็นอยู่แค่หลงลืมตามวัยหรือกำลังเป็นโรคสมองเสื่อมกันแน่! วันนี้หมอมีวิธีสังเกตอาการมาฝากกันครับ “ อาการหลงลืมตามวัย” สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน ส่วนใหญ่เป็นการลืมเรื่องเล็กๆ น้อยๆ มักเป็นเรื่องในปัจจุบัน และเป็นความจำระยะสั้น เช่น ลืมของแล้วจำไม่ได้ว่าวางไว้ไหน จำชื่อคนที่ไม่คุ้นเคยหรือไม่ได้เจอบ่อยๆ ไม่ได้ ลืมนัด ฯลฯ “ อาการหลงลืมแบบสมองเสื่อม” มักจำเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่ได้ จำสิ่งเดิมๆที่เคยทำไม่ได้ เรียกชื่อสิ่งของไม่ถูก เก็บของผิดที หลงทางในที่ๆ ที่เคยไป พูดซ้ำๆ ถามซ้ำๆ อยู่บ่อยๆ เป็นต้น สังเกตตัวเองและคนใกล้ชิดให้ดีนะครับ หากพบว่ามีอาการต้องสงสัยภาวะสมองเสื่อม ควรรีบไปพบแพทย์แม้ว่าปัจจุบันยังรักษาให้หายขาดไม่ได้ แต่การเข้าไปปรึกษาแพทย์ จะทำให้เรารู้วิธีรับมือกับอาการต่างๆ ได้ดีขึ้นนั่นเองครับ…