หลอดเลือดสมองตีบเฉียบ

โรคหลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลัน ทำไม? ต้องทำ CTScan/MRI

โรคหลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลัน ทำไม? ต้องทำ CTScan/MRI

อาการของโรคหลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลันนั้น มีได้หลากหลายขึ้นอยู่กับบริเวณของสมองที่มีปัญหา ซึ่งการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลัน สามารถทำได้ภายในโรงพยาบาลที่มีความพร้อม และต้องมาถึงมือแพทย์ภายในเวลา 3-4.5 ชั่วโมง เพราะหากนานเกินกว่านั้นจะมีโอกาสสูงที่กล้ามเนื้อสมองจะตาย และส่งผลให้มีปัญหาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อแขนขา และการเกร็งของกล้ามเนื้อ ทำให้ไม่สามารถประกอบกิจวัตรประจำวันได้เป็นปกติ นำไปสู่ภาวะอัมพฤกษ์-อัมพาตในที่สุด แพทย์จะวินิจฉัยจากอาการที่เกิดขึ้นตั้งแต่ระยะเวลาที่เกิด เหตุก่อนเกิด และส่งเข้ารับการตรวจเพิ่มเติมด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ อาทิ การทำอัลตร้าซาวด์หลอดเลือดคอหรือหลอดเลือสมอง เอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง (CT Scan) หรือตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) เพื่อประเมินอาการและรับการรักษาตามกระบวนการทางแพทย์ เช่น การให้ยาละลายลิ่มเลือด หรือใช้วิธีลากลิ่มเลือดที่อุดตันออกมา ซึ่งจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ที่รักษาเป็นสำคัญ