หลอดเลือดสมองโป่งพอง

หลอดเลือดสมองโป่งพอง ไม่แสดงอาการแต่ร้ายแรงถึงชีวิต

หลอดเลือดสมองโป่งพอง ไม่แสดงอาการแต่ร้ายแรงถึงชีวิต

หลอดเลือดสมองโป่งพอง เกิดจากความผิดปกติของผนังหลอดเลือดบางตำแหน่งที่เปราะบางลง ร่วมกับภาวะความดันโลหิตสูง เนื่องจากในเลือดมีความดันของเลือดอยู่แล้ว เมื่อเลือดไหลเวียนไปยังหลอดเลือดที่เปราะบาง ก็จะดันทำให้หลอดเลือดนั้นโป่งพองออก และอาจทำให้หลอดเลือดสมองแตกได้ 📌 ความน่ากลัวของโรคหลอดเลือดสมองโป่งพอง คือผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่มีอาการผิดปกติใดๆ แต่แพทย์ตรวจพบโดยบังเอิญจากการตรวจภาพสมองจากสาเหตุอื่นๆ เช่น การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองกรณีมีอุบัติเหตุที่สมอง แต่บางรายอาจมีอาการปวดหัวรุนแรงแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อน และเป็นแบบทันทีทันใด ร่วมกับมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ซึ่งบางครั้งผู้ป่วยหรือญาติไม่คิดว่าเป็นอาการรุนแรง ทำให้ไปพบแพทย์ช้าจนเส้นเลือดสมองแตก ซึ่งอาจทำให้ถึงขั้นเสียชีวิตได้ แม้ว่าโรคหลอดเลือดสมองโป่งพองจะไม่แสดงอาการชัดเจน แต่พบว่ามีปัจจัยเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดโรคนี้ได้ เช่น มีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคหลอดเลือดสมอง อายุที่มากขึ้น โรคความดันโลหิตสูง การสูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ และผู้ที่เคยประสบอุบัติเหตุศีรษะกระแทกอย่างรุนแรง การรักษาโรคหลอดเลือดสมองโป่งพอง สามารถทำได้โดยการผ่าตัดสมอง เพื่อปิดซ่อมผนังหลอดเลือดที่โป่งพอง หรือใช้คลิปหนีบหลอดเลือดที่โป่งพอง หรือใส่ขดลวดเข้าไปปิดหลอดเลือดที่โป่งพอง รวมทั้งการผ่าตัดเอาก้อนเลือดในเนื้อสมองออก ระยะเวลาการนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลก็ถือเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะหากทำการรักษาเร็ว โอกาสที่ผู้ป่วยจะหายเป็นปกติก็จะมีมากขึ้นตามมาด้วยครับ ดังนั้นหากมีอาการผิดปกติควรรีบมาพบแพทย์เพื่อตรวจวินิฉัยอย่างละเอียดและรักษาอย่างถูกวิธีดีกว่าครับ