หลอดไฟ LED เดลต้า .สำนักงานการนิคมอุตสาหกรรมบางปู

เดลต้าฯ สนับสนุนการนิคมอุตสาหกรรม บางปู เปลี่ยนใช้หลอด LED ลดใช้พลังงานกว่า 50%

เดลต้าฯ สนับสนุนการนิคมอุตสาหกรรม บางปู เปลี่ยนใช้หลอด LED  ลดใช้พลังงานกว่า 50%

อีกหนึ่งพลังกิจกรรมเพื่อสังคมและร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน นำทีมโดย นายปิติสุข จิตเกษม ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบริหารงานทั่วไปและทีมจัดการพลังงาน เป็นตัวแทนในการมอบหลอดไฟ LED เดลต้า แก่สำนักงานการนิคมอุตสาหกรรมบางปู โดยมีนายประทีป เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานการนิคมอุตสาหกรรมบางปู เป็นผู้รับมอบ ตั้งเป้าหมายเพื่อประหยัดการใช้พลังงานลงร้อยละ 50 ณ สำนักงานการนิคมอุตสาหกรรมบางปู นายปิติสุข จิตเกษม ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบริหารงานทั่วไป เดลต้า กล่าวว่า ด้วยความมุ่งมั่นของเดลต้า และงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนของประเทศและภูมิภาคโลก ผลิตภัณฑ์เดลต้าและโซลูชั่นที่ก้าวล้ำด้วยเทคโนโลยี ได้ช่วยส่งเสริมการบริหารจัดการพลังงาน สามารถลดความเข้มของการใช้ไฟฟ้าและจัดการของเสียอย่างเป็นระบบ ประหยัดพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ จนได้รับการยอมรับจากสถาบันต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ การบริจาคหลอดไฟLED ให้กับสำนักงานการนิคมอุตสาหกรรมบางปูครั้งนี้เป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเดลต้าฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยยกระดับชุมชนให้ตระหนักรู้ถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน หลังจากที่ได้เปลี่ยนจากหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ มาเป็นหลอดไฟ LED แล้ว สำนักงานการนิคมอุตสาหกรรมบางปูจะสามารถประหยัดไฟได้ถึงร้อยละ 50 และด้วยอายุการใช้งานที่ยาวนานถึง 50,000 ชั่วโมง ซึ่งยาวนานกว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์แบบเดิมถึง 2.5 เท่า การเปลี่ยนมาใช้หลอด LED ของเดลต้าฯ จึงสามารถช่วยลดปริมาณซากของเสียอันตรายในพื้นที่ได้อีกทางหนึ่งด้วย

เดลต้าฯ สนับสนุนการนิคมอุตสาหกรรม บางปู เปลี่ยนใช้หลอด LED ลดใช้พลังงานกว่า 50%

เดลต้าฯ สนับสนุนการนิคมอุตสาหกรรม บางปู เปลี่ยนใช้หลอด LED  ลดใช้พลังงานกว่า 50%

อีกหนึ่งพลังกิจกรรมเพื่อสังคมและร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน นำทีมโดย นายปิติสุข จิตเกษม ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบริหารงานทั่วไปและทีมจัดการพลังงาน เป็นตัวแทนในการมอบหลอดไฟ LED เดลต้า แก่สำนักงานการนิคมอุตสาหกรรมบางปู โดยมีนายประทีป เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการสำนักงานการนิคมอุตสาหกรรมบางปู เป็นผู้รับมอบ ตั้งเป้าหมายเพื่อประหยัดการใช้พลังงานลงร้อยละ 50 ณ สำนักงานการนิคมอุตสาหกรรมบางปู นายปิติสุข จิตเกษม ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบริหารงานทั่วไป เดลต้า กล่าวว่า ด้วยความมุ่งมั่นของเดลต้า และงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนของประเทศและภูมิภาคโลก ผลิตภัณฑ์เดลต้าและโซลูชั่นที่ก้าวล้ำด้วยเทคโนโลยี ได้ช่วยส่งเสริมการบริหารจัดการพลังงาน สามารถลดความเข้มของการใช้ไฟฟ้าและจัดการของเสียอย่างเป็นระบบ ประหยัดพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ จนได้รับการยอมรับจากสถาบันต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ การบริจาคหลอดไฟLED ให้กับสำนักงานการนิคมอุตสาหกรรมบางปูครั้งนี้เป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเดลต้าฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยยกระดับชุมชนให้ตระหนักรู้ถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน หลังจากที่ได้เปลี่ยนจากหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ มาเป็นหลอดไฟ LED แล้ว สำนักงานการนิคมอุตสาหกรรมบางปูจะสามารถประหยัดไฟได้ถึงร้อยละ 50 และด้วยอายุการใช้งานที่ยาวนานถึง 50,000 ชั่วโมง ซึ่งยาวนานกว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์แบบเดิมถึง 2.5 เท่า การเปลี่ยนมาใช้หลอด LED ของเดลต้าฯ จึงสามารถช่วยลดปริมาณซากของเสียอันตรายในพื้นที่ได้อีกทางหนึ่งด้วย