หลักการ PES

สพภ.เดินหน้าเชิดชูองค์กรผู้ตอบแทนคุณระบบนิเวศ มอบรางวัล Thailand PES Award เป็นปีที่ 2

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) เดินหน้ายกย่องเชิดชูองค์กรที่มีการดำเนินงานตอบแทนคุณระบบนิเวศตามหลักการ PES หรือ Payment for Ecosystem Services อย่างต่อเนื่อง จัดโครงการมอบรางวัล Thailand PES Award 2016 ขึ้นเป็นปีที่ 2 โดยมีองค์กรที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 9 องค์กร   นายเสมอ ลิ้มชูวงศ์ ที่ปรึกษาสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ. กล่าวว่าพิธีมอบรางวัล Thailand PES Award 2016 และการจัดการประชุมนำเสนอบทเรียนการดำเนินงานตอบแทนคุณระบบนิเวศได้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานการตอบแทนคุณระบบนิเวศตามหลักการ PES ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อจะได้นำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน PES ในประเทศไทยต่อไป ซึ่งในปีนี้มีองค์กรที่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัล ได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่(ชั้นพิเศษ), การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม, บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน), ชมรมท่องเที่ยวหาดไร่เลย์, บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย […]