หลักทรัพย์

ฟินันเซีย ไซรัส เปิดตัวนวัตกรรมล่าสุด “Finansia HERO”

ฟินันเซีย ไซรัส เปิดตัวนวัตกรรมล่าสุด “Finansia HERO”

นายช่วงชัย นะวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เป็นประธานจัดงานงานเปิดตัวนวัตกรรมใหม่ “Finansia HERO” ระบบซื้อขายหลักทรัพย์ที่ทันสมัยที่สุด ในโอกาสนี้ นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ Mr. Su Young Yun, Executive Vice President จาก KIWOOM Securities ประเทศเกาหลี ให้เกียรติเข้าร่วมงาน ในวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 12.00 -14.30 น. ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถ.รัชดาภิเษก

ภาพข่าว: THAI FIGHT 2

ภาพข่าว: THAI FIGHT 2

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สัมมนาร่วมกับนายปริญญ์ พานิชภักดิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด ในหัวข้อ “ลงทุนให้หลากหลาย VS ลงทุนในสิ่งที่ใช่” ในงาน” THAI FIGHT 2 สังเวียนตลาดทุน เข้มทุกยก ถกทุกมิติการลงทุน” ซึ่งจัดโดยสภาธุรกิจตลาดทุนไทย ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆ นี้