หลักธรรมคำสอน

“สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จับมือกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม” พบนายกฯ ผลักดัน ผลงานการ์ตูนแอนิเมชัน “เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร” พระนิพนธ์สมเด็จพระสังฆราชฯ สกลมหาสังฆปริณายก สู่สายตาประชาชน

“สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จับมือกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม” พบนายกฯ ผลักดัน ผลงานการ์ตูนแอนิเมชัน “เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร” พระนิพนธ์สมเด็จพระสังฆราชฯ สกลมหาสังฆปริณายก สู่สายตาประชาชน วันนี้ (10 พ.ค. 59) เวลา 08.30 น. ณ บริเวณหน้าตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA (ซิป้า) ร่วมกับกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม นำคณะเจ้าหน้าที่เข้าพบ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อเผยแพร่ผลงานการ์ตูนแอนิเมชัน “เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร” พระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก นายมนต์ชัย ศรีเจริญศักดิ์ ผู้แทนจากซิป้า กล่าวรายงานถึงความเป็นมาและวัตุประสงค์การจัดทำการ์ตูนแอนิเมชัน ชุด“เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร” ซึ่ง “จิตตนคร” เป็นพระนิพนธ์ที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้นิพนธ์และบรรยาย ในช่วงปี 2513 และคัดเลือกเป็นพระนิพนธ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ ให้จัดพิมพ์ในวาระอภิลักขิตสมัยมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ […]