หลักวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ

โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย

โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย

ดร.วิริยะ ลิขิตวงศ์ (กลาง) ผู้อำนวยการสถาบันวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) และนายกสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในฐานะที่ปรึกษาโครงการฯ พร้อมที่ปรึกษาที่จบจากหลักสูตร วปธ. เข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการ STEM Workforce Toward Thailand 4.0 เพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทยรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่ยุค 4.0 ที่จัดโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ชั้น 3 ห้องฟอร์จูน บอลรูม โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน รัชดาภิเษก สอบถามข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มได้ที่ บริษัท ซูม พีอาร์ จำกัด โทร. 02-000-8499 , 081-732-7889