หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู

นิวสเปคทีฟ วิสดอม ร่วมติดอาวุธข้าราชการครูข้ามผ่านดิจิตอลดิสรัปชั่น เปิด “หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู”

นิวสเปคทีฟ วิสดอม ร่วมติดอาวุธข้าราชการครูข้ามผ่านดิจิตอลดิสรัปชั่น เปิด “หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู”

บริษัท นิวสเปคทีฟ วิสดอม จำกัด จับมือผู้เชี่ยวชาญจากหลายแขนง อาทิ นักเขียนอาชีพ เภสัชกร นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านไอที ฯลฯ ร่วมสร้างสรรค์ “หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการคูปองพัฒนาครู 2561” หวังเป็นส่วนผลักดันติดอาวุธข้าราชครูสู่ยุค Thailand 4.0 รอบด้านและมีคุณภาพ นายณัฐภูมิ รัฐชยากร กรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัทนิวสเปคทีฟ และ บริษัท นิวสเปคทีฟ วิสดอม จำกัด กล่าวว่า “บริษัท นิวสเปคทีฟ วิสดอม จำกัด เป็นหนึ่งในธุรกิจของกลุ่มบริษัท นิวสเปคทีฟ ก่อตั้งขึ้นจากกลุ่มคนที่มีปณิธานต้องการมีส่วนช่วยพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมให้คนไทยได้มีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิต (Long Life Learning) เช่นเดียวกับประเทศชั้นนำของโลก เพราะเราทราบดีว่า เศรษฐกิจของประเทศจะเติบโตด้วยคุณภาพด้านการศึกษาเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยพัฒนาก้าวหน้า เรามีการทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ ทั้งภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการ และนักวิชาการ โดยมุ่งหวังให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เพื่อรองรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน” จากความตั้งใจของนิวสเปคทีฟ วิสดอม ทำให้ได้มีโอกาสเข้าร่วมเป็น “หน่วยพัฒนาครู” อันเป็นโครงการของกระทรวงศึกษาธิการ ตามแนวนโยบายสร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งเป็นหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู ในระดับประถมและมัธยม […]