หลักสูตรขนมอบและเบเกอรี่ 5 เดือน

หลักสูตรขนมอบและเบเกอรี่ 5 เดือน รุ่นที่ 1/2563

หลักสูตรขนมอบและเบเกอรี่ 5 เดือน รุ่นที่ 1/2563

หลักสูตรขนมอบและเบเกอรี่ 5 เดือน รุ่นที่ 1/2563 จุดเริ่มต้นแห่งมืออาชีพคนทำขนม “สร้างความมั่นใจสู่ความสำเร็จ” การเป็นคนทำขนมที่ดีสิ่งที่สำคัญคือต้องใส่ใจทุกรายละเอียด ตั้งใจในสิ่งที่ทำ ด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเท หลักสูตรขนมอบและเบเกอรี่ คุณจะได้เรียนรู้และเข้าใจทุกขั้นตอน การ “เตรียม ผลิต ตกแต่ง และเก็บรักษา” อันเป็นพื้นฐานสำคัญของการเป็นคนทำขนม ไปจนถึงเทคนิคขั้นสูงที่คุณจะสามารถเรียนรู้และปฏิบัติได้ภายในระยะเวลาอันสั้น สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงตลอดจนการสร้างสิ่งใหม่ๆ และนำไปต่อยอดสิ่งที่มีอยู่ในธุรกิจได้ รายละเอียดหลักสูตร 1. หลักการประกอบขนมอบ เบเกอรี่ 2. ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 3. การสุขาภิบาล และความปลอดภัยในการทำงาน 4. การวางแผน และควบคุมต้นทุน 5. การฝึกปฏิบัติการทำเบเกอรี่เด่นๆ มากกว่า 30 เมนู 6. การฝึกปฏิบัติงานด้านเบเกอรี่ 3 เดือน ในโรงแรมระดับมาตรฐาน สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-7218469-70, 098 829 6901 (สปอย), 086 598 5598 (พิมพ์), 089 […]