หลักสูตรนานาชาติ

UMI GROUP จับมือ BUI ร่วมลงนาม MOU พร้อมผนึกกำลังจัดแข่งขันนักการตลาดรุ่นใหม่

UMI GROUP จับมือ BUI ร่วมลงนาม MOU พร้อมผนึกกำลังจัดแข่งขันนักการตลาดรุ่นใหม่

นางสาวปวริศา เพ็ญชาติ กรรมการบริหารฝ่ายส่งเสริมการขาย พร้อมด้วยนายวริษฐ์ แสนสุทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและวางแผน บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ UMI Group กลุ่มบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายกระเบื้องชั้นนำของประเทศไทยภายใต้แบรนด์ดูราเกรสและเซอเกรส และรองศาสตราจารย์ ดร.ไมเคิล ฟอห์ล คณบดีหลักสูตรนานาชาติ (วิทยาเขตกล้วยน้ำไท) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หรือ BUI ร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU โดยมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา การจัดโครงการประกวดแผนการตลาด ตลอดจนการสนับสนุนการฝึกงานของนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ พร้อมกันนี้ ทาง UMI Group ได้ผนึกกำลังกับสาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดทำโครงการประกวดแผนการตลาด “The Apprentice 2018” เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้นำความรู้ในห้องเรียนมาประยุกต์ใช้ในการวางแผนการตลาด โดยการศึกษาวิเคราะห์ตลาดและธุรกิจกระเบื้อง เรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์การทำงานจากโจทย์จริง พร้อมทั้งสกัดไอเดียสร้างสรรค์มาใช้ในการจัดทำแผนการตลาด โดยมีการตัดสินและมอบรางวัลทุนการศึกษาให้แก่ทีมผู้ชนะเลิศอันดับที่ 1 – 5 รวมมูลค่ากว่า 30,000 บาท และรางวัลตั๋วเครื่องบินเดินทางไป-กลับเส้นทางกรุงเทพฯ–ฮ่องกงสนับสนุนโดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย จำนวน 5 ที่นั่ง […]

โรงเรียนนานาชาติเดอะรีเจ้นท์กรุงเทพจัด July Summer Camps

โรงเรียนนานาชาติเดอะรีเจ้นท์กรุงเทพจัด July Summer Camps

โรงเรียนนานาชาติเดอะรีเจ้นท์กรุงเทพ (พระราม 9) โรงเรียนนานาชาติชั้นนำแห่งประเทศไทยที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น “Home of Well Rounded Leaders of the Future” เชิญชวนผู้ปกครองที่สนใจส่งบุตรหลานของตนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษพร้อมเรียนรู้กิจกรรมต่างๆ ช่วงปิดเทอมซัมเมอร์ 26 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม 2560 หลักสูตร July Summer Camps ออกแบบมาเพื่อเสริมทักษะการฟัง, พูด, อ่าน, เขียนรวมทั้งสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษทั่วไปได้ดี ด้วยประสบการณ์การสอนมาเป็นเวลาอันยาวนานของครูทุกคนและการดูแลเอาใจใส่นักเรียนอย่างใกล้ชิดสำหรับหลักสูตรของโรงเรียนนานาชาติ รีเจ้นท์ มีให้เลือกทั้งแบบ 2 และ 3 สัปดาห์ • แบ่งกลุ่มการเรียนเหมาะกับพัฒนาการการเรียนรู้ของแต่ละช่วงวัย o นักเรียน Early Years (อายุ 3 – 5 ปี) o นักเรียนระดับประถม (อายุ 6 – 11 ปี) o นักเรียนระดับมัธยม […]

วิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ (CIE) สจล. จัดโรดโชว์แนะแนวสัญจรใน 8 โรงเรียนนานาชาติ

วิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ (CIE) สจล.  จัดโรดโชว์แนะแนวสัญจรใน 8 โรงเรียนนานาชาติ

เพื่อเปิดโลกทัศน์การศึกษาต่อด้านวิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ระดับมหาวิทยาลัย และสร้างอนาคตสดใสท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนแปลงซึ่งขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและองค์ความรู้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Innovation Engineering : CIE ) ซึ่งเป็นหลักสูตรนานาชาติ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง (สจล.) นำโดย รศ.ดร. ปิติเขต สู้รักษา ประธานหลักสูตรและทีมงาน จัดโรดโชว์แนะแนวสัญจรพบกับเยาวชน 8 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนนานาชาติเอกมัย (ELS) , โรงเรียนนานาชาติใหม่แห่งประเทศไทย (NIST) โรงเรียนนานาชาติกรุงเทพ (ISB) ,โรงเรียนนานาชาติร่วมฤดี (RIS) ,โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย(BCC) ,โรงเรียนนานาชาติพระคุณกรุงเทพ (BGIS) ,โรงเรียนบางกอกพัฒนา (BPS) และโรงเรียนสาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล (MUIDS) โดยทีมผู้เชี่ยวชาญจัดบรรยายและให้ข้อมูลแนะนำหลักสูตรวิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ (CIE) รวมถึงแนวทางการศึกษาต่อในวิศวกรรมหลักสูตรนานาชาติ มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กับนักเรียนและอาจารย์ที่ปรึกษา ภายในงานยังมีเกมพร้อมแจกของรางวัลที่ให้ทั้งความสนุกสนานและสาระเกี่ยวกับการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีวิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ ตลอดจนโอกาสในการประกอบอาชีพในสายวิชาชีพนี้ จุดเด่นของหลักสูตรวิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ (CIE) ในระยะเวลาเรียน 4 ปี จำนวน 140 หน่วยกิต ผู้เรียนจะได้รับประโยชน์จากหลักสูตรทีออกแบบมาเพื่อผลักดันการสร้างนวัตกรรมและเสริมสร้างความเป็นผู้ประกอบการ […]