หลักสูตรนานาชาติด้านบริหารธุรกิจ

หลักสูตรนานาชาติด้านบริหารธุรกิจการโรงแรมของ“วาแตล ประเทศไทย” พร้อมสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการโรงแรม

หลักสูตรนานาชาติด้านบริหารธุรกิจการโรงแรมของ“วาแตล ประเทศไทย” พร้อมสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการโรงแรม

ผู้อำนวยการของสถาบันวาแตล ประเทศไทย กลุ่มสถาบันการศึกษาด้านการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวอันดับ 1 ของโลก เผยว่าหากต้องการที่จะประสบความสำเร็จในสายอาชีพด้านการบริหารจัดการโรงแรมหรือการท่องเที่ยวระดับนานาชาติ หรือการทำธุรกิจโรงแรมแบบบูทีค โฮเต็ล ร้านอาหาร และคาเฟ่ หลักสูตรนานาชาติด้านบริหารธุรกิจของสถาบันวาแตลถือเป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์ที่สุด เพราะหลักสูตรได้ผสมผสานระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษามีฐานความรู้ที่มั่นคง นับตั้งแต่มร. Alain Sebban ได้ก่อตั้งสถาบันวาแตลแห่งแรกขึ้นในปี 2524 ที่ฝรั่งเศส ปัจจุบัน Vatel Hotel & Tourism Business School มีสถาบันการศึกษาในเครือถึง 51 แห่งใน 4 ทวีป ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถเข้าร่วมโปรแกรมแลกเปลี่ยนมาร์โค โปโล (Marco Polo) ที่สถาบันในเครือได้ทั่วโลก สำหรับประเทศไทยนั้น สถาบันวาแตล ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของประเทศ และนับตั้งแต่ปี 2546 ทั้งสองสถาบันได้ร่วมกันผลิตบัณฑิตจำนวนกว่า 1,500 คน โดยบัณฑิตจะได้รับใบปริญญาบัตร 2 ใบ ทั้งจากสถาบันวาแตล ประเทศฝรั่งเศสและมหาวิทยาลัยศิลปากร อีกทั้ง นักศึกษาสามารถเรียนจบหลักสูตรได้ในระยะเวลาเพียง 3 ปี ผศ.ดร.สมพิศ […]