หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

ขอเชิญเข้ารับฟังการสัมมนาวิชาการเรื่อง “Social Listening ฟังให้มาก จากปาก Consumer”

ขอเชิญเข้ารับฟังการสัมมนาวิชาการเรื่อง “Social Listening ฟังให้มาก จากปาก Consumer”

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญเข้ารับฟังการสัมมนาวิชาการในหัวข้อ “Social Listening ฟังให้มาก จากปาก Consumer” รู้เร็ว เปลี่ยนก่อน ก้าวทันการตลาด โดย 3 วิทยากรที่มากความสามารถ ระวี ตะวันธรงค์ ผู้จัดการฝ่ายโซเชียลมีเดีย จากไทยรัฐทีวี คมจักร กำธรพสินี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บริษัท เฟล็กซ์ มีเดีย จำกัดและกรรมการสมาคม โฆษณาดิจิทัล แห่งประเทศไทย และภูมิ มณีศรีวงษ์ Digital Data Research Manager บริษัท อินเตอร์เน็ต เบส บิซิเนส กรุ๊ป จำกัด ที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในโลกออนไลน์ การรับมือในภาวะวิกฤตในโลกออนไลน์ ประโยชน์จาการใช้สื่อออนไลน์ ฯลฯ เพื่อนำมาปรับใช้กับธุรกิจและการทำงานในยุคปัจุบัน ในวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายนนี้ เวลา 09:00 น. ถึง 12:00 น. ณ […]