หลักสูตรปริญญาโทวิศวกรรมโยธา นานาชาติ ซึ่งเป็นหลักสูตรสองปริญญา (Dual Degree)

เปิดฝัน…หนุ่มสาวนานาชาติในรั้ววิศวะมหิดล

เปิดฝัน…หนุ่มสาวนานาชาติในรั้ววิศวะมหิดล

ประเทศไทยอยู่ใจกลางอาเซียนซึ่งเป็นพลังของความหลากหลายของผู้คน เชื้อชาติ วัฒนธรรม และทรัพยากร ผนึกมิตรภาพความสัมพันธ์ และการเชื่อมต่อ 10 ประเทศกับประเทศอื่นๆ มีมูลค่ารวมทางเศรษฐกิจอาเซียนใหญ่เป็นอันดับ 6 ของโลก คาดกันว่าในอีกไม่นานเศรษฐกิจดิจิทัลของอาเซียนจะติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก ในด้านการศึกษาซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของการสร้างคน พัฒนาประเทศก็เชื่อมต่อกัน ในแต่ละปีจึงมีหนุ่มสาวนานาชาติเดินทางมาศึกษาต่อในประเทศไทยที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จำนวนมาก ในรั้วคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ซึ่งมุ่งพัฒนางานวิจัยและวิศวกรรมศาสตร์บูรณาการระดับโลก เรามาเปิดความฝันของ 4 หนุ่มสาวนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทวิศวกรรมโยธา นานาชาติ ซึ่งเป็นหลักสูตรสองปริญญา (Dual Degree) ควบกับมหาวิทยาลัยเกียวโตแห่งญี่ปุ่น ธนายุต วัฒนประเสริญกูล หรือ แคมป์ หนุ่มไทยจากชลบุรี วัย 25 ปี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ผู้มีฝันที่จะเปลี่ยนสังคมด้วยนวัตกรรม เผยว่า “รู้สึกภูมิใจครับที่ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียนและได้จัดประชุมผู้นำอาเซียนซัมมิท ต้อนรับ 10 ประเทศเมื่อเร็วๆนี้ ผมชอบคำพูดหนึ่งที่ว่า วิศวกรรมเปลี่ยนโลก อาเซียนวันนี้และอนาคตจะขับเคลื่อนด้วยองค์ความรู้และเทคโนโลยี จากเดิมเราเดินทางด้วยรถทางถนนกับเครื่องบิน แต่เดี๋ยวนี้ระบบรางเข้ามาช่วยพัฒนาระบบขนส่งเมืองและระหว่างเมืองมากขึ้น ในอนาคตจะมีไฮเปอร์ลูปเป็นอีกทางเลือก […]