หลักสูตรผู้นำ

หลักสูตรผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุ่น 10

หลักสูตรผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุ่น 10

คุณสมพล เกียรติไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิสัมมาชีพให้เกียรติเป็นประธานเปิด “โครงการอบรมหลักสูตรผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุ่น 10 หรือ LFC 10” ณ ห้องโฮล อิน วัน โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค โดยมี คุณวิเชฐ ตันติวานิช ประธานสถาบันผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง กล่าวรายงานความเป็นมาและรายละเอียดหลักสูตรและได้รับเกียรติจาก พ.อ. ดร. เศรษฐพงษ์ มะลิสุวรรณ อดีตกรรมการ กสทช. มาบรรยายหัวข้อ “ศตวรรษที่ 21 ดิสทรัปแอนด์โซเชียลทรานฟอร์เมชั่น”

A tool for Global Leaders – การโค้ช เพื่อให้ผู้บริหารสามารถบรรลุเป้าหมายในทุกด้านของชีวิตอย่างมีความสุข โดย “คุณจิมมี่เดอะโค้ช”

A tool for Global Leaders – การโค้ช เพื่อให้ผู้บริหารสามารถบรรลุเป้าหมายในทุกด้านของชีวิตอย่างมีความสุข โดย “คุณจิมมี่เดอะโค้ช”

สถาบัน ลีด บิซิเนส (LEAD Business Institute) ผู้บริหารหลักสูตรผู้นำธุรกิจระดับโลก (Global Business Leaders Program หรือ GBL) ด้วยความร่วมมือของวิทยาลัยอุตสาหกรรมและแรงงานสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยคอร์เนลล์ ประเทศสหรัฐอเมริกา (The Industrial Labor Relations School – ILR, Cornell University) ได้รับเกียรติจากคุณพจนารถ ซีบังเกิด ซึ่งเป็นที่รู้จักในนาม “คุณจิมมี่เดอะโค้ช” ผู้ก่อตั้ง Jimi The Coach Company Limited, Thailand Coaching Academy และ Better You Company Limited เป็นวิทยากรบรรยายในการอบรมครั้งที่ 6 ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 Executive Coaching […]