หลักสูตรผู้นำระดับโลก

Global Investment – ปัจจัยและแนวโน้มการลงทุนในโลกอนาคต โดย ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

Global Investment – ปัจจัยและแนวโน้มการลงทุนในโลกอนาคต โดย ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

สถาบัน ลีด บิซิเนส (LEAD Business Institute) ผู้บริหารหลักสูตรผู้นำธุรกิจระดับโลก (Global Business Leaders Program หรือ GBL) ด้วยความร่วมมือของวิทยาลัยอุตสาหกรรมและแรงงานสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยคอร์เนลล์ ประเทศสหรัฐอเมริกา (The Industrial Labor Relations School – ILR, Cornell University) ได้รับเกียรติจากดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ Global Investment ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ กล่าวถึงโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากและรวดเร็ว ทำให้ การตัดสินใจลงทุนในตราสาร หรือสินทรัพย์ นักลงทุนควรพิจารณาข้อมูลและปัจจัยต่างๆ โดยคำนึงถึงแนวโน้มในอนาคตเป็นสำคัญ แนวโน้มของเศรษฐกิจโลก เทคโนโลยีในอนาคต […]