หลักสูตรพัฒนาSID

หลักสูตรพัฒนา SI DESIGN (SID)

หลักสูตรพัฒนา SI DESIGN (SID)

หลักสูตร บ่มเพาะความเชี่ยวชาญ สร้าง Solutions เพื่อตอบโจทย์ความต้องการอุตสาหกรรม โดยทีมผู้เชี่ยวชาญจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) และ พีบีเอ กรุ๊ป เรียน…เพื่อให้รู้ ลงมือ…เพื่อให้เข้าใจ ฝึกฝน…เพื่อให้เกิดความชำนาญ ลงสนาม… เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปใช้งานจริง 26 เม.ย. 62 – 24 ส.ค. 62 (เรียนศุกร์และเสาร์) ระยะเวลา 30 วัน สถานที่เรียน : คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) วัตถุประสงค์  เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และความเชี่ยวชาญ  สามารถออกแบบระบบอัตโนมัติจากความต้องการของผู้ใช้งาน  รู้จักเลือกอุปกรณ์ต่างๆและนำมาประกอบเป็นระบบอัตโนมัติ  สามารถบริหารโครงการให้ประสบความสำเร็จได้ ***ได้รับ Certificate […]

หลักสูตร พัฒนา Specialists ด้านการออกแบบหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ SI DESIGN (SID)

หลักสูตร พัฒนา Specialists ด้านการออกแบบหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ SI DESIGN (SID)

หลักสูตร บ่มเพาะความเชี่ยวชาญ สร้าง Solutions เพื่อตอบโจทย์ความต้องการอุตสาหกรรม โดยทีมผู้เชี่ยวชาญจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) และ พีบีเอ กรุ๊ป เรียน…เพื่อให้รู้ ลงมือ…เพื่อให้เข้าใจ ฝึกฝน…เพื่อให้เกิดความชำนาญ ลงสนาม… เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปใช้งานจริง 26 เม.ย. 62 – 24 ส.ค. 62 (เรียนศุกร์และเสาร์) ระยะเวลา 30 วัน สถานที่เรียน : คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) วัตถุประสงค์  เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และความเชี่ยวชาญ  สามารถออกแบบระบบอัตโนมัติจากความต้องการของผู้ใช้งาน  รู้จักเลือกอุปกรณ์ต่างๆและนำมาประกอบเป็นระบบอัตโนมัติ  สามารถบริหารโครงการให้ประสบความสำเร็จได้ ***ได้รับ Certificate […]

หลักสูตร พัฒนา Specialists ด้านการออกแบบหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ SI DESIGN (SID)

หลักสูตร พัฒนา Specialists ด้านการออกแบบหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ SI DESIGN (SID)

หลักสูตร บ่มเพาะความเชี่ยวชาญ สร้าง Solutions เพื่อตอบโจทย์ความต้องการอุตสาหกรรม โดยทีมผู้เชี่ยวชาญจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) และ พีบีเอ กรุ๊ป เรียน…เพื่อให้รู้ ลงมือ…เพื่อให้เข้าใจ ฝึกฝน…เพื่อให้เกิดความชำนาญ ลงสนาม… เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปใช้งานจริง 26 เม.ย. 62 – 24 ส.ค. 62 (เรียนศุกร์และเสาร์) ระยะเวลา 30 วัน สถานที่เรียน : คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) วัตถุประสงค์  เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และความเชี่ยวชาญ  สามารถออกแบบระบบอัตโนมัติจากความต้องการของผู้ใช้งาน  รู้จักเลือกอุปกรณ์ต่างๆและนำมาประกอบเป็นระบบอัตโนมัติ  สามารถบริหารโครงการให้ประสบความสำเร็จได้ ***ได้รับ Certificate […]