หลักสูตรภาษาอังกฤษ

เปิดแล้ว สถาบันภาษาอังกฤษพิงกุ สาขาลำลูกกา !!!

สถาบันภาษาอังกฤษพิงกุ สาขาลำลูกกา (Pingu’s English Lamlukka) เปิดตัวอย่างเป็นทางการ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นิพัทธ์ อึ้งปกรณ์แก้ว ผู้บริหาร Pingu’s English Thailand และคุณจารุวรรณ จารุธนรัตน์กุล ผู้บริหารสถาบันภาษาอังกฤษพิงกุ สาขาอยุธยา มาร่วมเปิดสาขาใหม่ และร่วมแสดงความยินดีกับคุณลมุน ปราชญ์มนตรี (ครูไก่) ผู้บริหารสถาบันภาษาอังกฤษพิงกุ สาขาลำลูกกา พร้อมด้วยผู้ปกครองและนักเรียน มาร่วมแสดงความยินดี และเยี่ยมชมสถาบันภาษาอังกฤษพิงกุ สาขาลำลูกกา สถาบันภาษาอังกฤษพิงกุ สอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก 3-10 ปี โดยมุ่งพัฒนาทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ตามกรอบมาตรฐานสากล Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) โดยสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ผ่านตัวการ์ตูนเพนกวิน “พิงกุ” และสื่อมัลดิมีเดียที่ยึดหลักให้ “เด็กเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้” ด้วยกระบวนการสอนในลักษณะ “เน้น ย้ำ ซ้ำ ทวน” และกิจกรรมเชิงประสบการณ์ตามทฤษฎีพหุปัญญา ตลอดจนการวัดและประเมินผลด้วย […]

เปิดอบรมครูหลักสูตรภาษาอังกฤษ 2563

เปิดอบรมครูหลักสูตรภาษาอังกฤษ 2563

หน่วยพัฒนาครูคลับอะคาเดเมีย เปิดหลักสูตรอบรมครูภาษาอังกฤษนับชั่วโมงได้ เพื่อการเลื่อนวิทยฐานะ “หลักสูตรการบูรณาการการออกเสียงและสะกดคำภาษาอังกฤษในชั้นเรียน” รหัสหลักสูตร 628041001 หลักสูตรที่จะให้ความรู้เรื่องหลักการสะกดคำจากเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษ โดยเริ่มจากการทบทวนเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษ ครูจะได้ฝึกทักษะการฟัง การออกเสียง และการสะกดคำอย่างถูกต้อง ซึ่งครูสามารถนำไปบูรณาการกับการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษในชั้นเรียนได้ การอบรมเหมาะสำหรับ: ครูชั้นอนุบาล ครูสามารถออกเสียงภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชั้นเรียน พร้อมทั้งช่วยสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ ครูชั้นประถมศึกษา ครูสามารถนำความรู้ไปบูรณาการ และประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษในชั้นเรียนได้ สถานที่ วันและเวลาจัดการอบรม: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 22-23 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00-16.00 น. ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท/ท่าน สอบถามเพิ่มเติม: 081 958 0085 Line @clubacademia

เด็กเรียนภาษาอังกฤษที่บ้านด้วยสื่อ Pingu’s English

เด็กเรียนภาษาอังกฤษที่บ้านด้วยสื่อ Pingu’s English

Pingu’s English โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ หลักสูตรมาตรฐานสากล CEFR ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศไทย มีชุดพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอายุ 2-9 ปี ช่วยให้ผู้ปกครองได้ฝึกภาษาอังกฤษให้กับลูกได้อย่างต่อเนื่อง ประกอบไปด้วยสื่อหลากหลายชนิด เช่น ดีวีดี เพลง นิทาน หนังสือแบบฝึกหัด การ์ดคำศัพท์ เพื่อให้เด็กได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษครบทั้ง 4 ด้าน พร้อมทั้งอัจฉริยภาพทั้ง 8 ด้าน เลือกดูชุดพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ได้ที่ https://www.facebook.com/pingusenglish.thailand/shop ตัวอย่างคู่มือ Parent’s Guide ระดับ TOTS shorturl.at/bfguF ตัวอย่างคู่มือ Parent’s Guide ระดับ 1-4 shorturl.at/dJL15 ลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูล https://forms.gle/AVsbzDpfNvRaC3Gi8 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Tel: 0828500085 และ Line: @pingusenglish

เรียนสนุกกับภาษาอังกฤษพิงกุที่บ้าน

เรียนสนุกกับภาษาอังกฤษพิงกุที่บ้าน

Pingu’s English หลักสูตรภาษาอังกฤษระดับ Gold Standard จากสหราชอาณาจักร มาพร้อมกับสื่อสร้างสรรค์ สำหรับเด็กอายุ 2-9 ปี ที่จะทำให้เด็กได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษกับคุณแม่ที่บ้านได้อย่างสนุกสนาน ซึ่งหลักสูตรภาษาอังกฤษพิงกุได้ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เลือกดูสื่อสร้างสรรค์ ได้ที่ https://www.facebook.com/pingusenglish.thailand/shop/ รายละเอียดหลักสูตรภาษาอังกฤษพิงกุ shorturl.at/aFK29 และสิ่งที่เด็กจะได้เรียนรู้ shorturl.at/bxB09 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Tel: 0828500085 และ Line: @pingusenglish

รร.แหลมทองอุปถัมภ์ได้รับเลือกเป็นศูนย์เตรียมสอบ Cambridge English สามปีซ้อน

รร.แหลมทองอุปถัมภ์ได้รับเลือกเป็นศูนย์เตรียมสอบ Cambridge English สามปีซ้อน

โรงเรียนแหลมทองอุปถัมภ์ จังหวัดปัตตานีได้รับการแต่งตั้งให้เป็น Cambridge English Preparation Centre ของ Cambridge Assessment English มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ แห่งสหราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นปีที่ 3 ที่โรงเรียนแหลมทองอุปถัมภ์ได้รับการแต่งตั้ง โรงเรียนแหลมทองอุปถัมภ์ ได้จัดให้มีการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานสากล The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) ด้วยแบบทดสอบ Cambridge English Young Learners (YLE Exam) ซึ่งนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จะสอบระดับ Pre A1 Starters และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จะสอบระดับ A1 Movers โดยสอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่กำหนดให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ต้องมีความสามารถทางภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ CEFR A1 ในการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียนแหลมทองอุปถัมภ์ได้จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยหลักสูตรภาษาอังฤษพิงกุ […]

หลักสูตร ใหม่ Pingu’s English สำหรับ นร. ประถม

หลักสูตร ใหม่ Pingu’s English สำหรับ นร. ประถม

โรงเรียนภาษาอังกฤษพิงกุ เปิดตัวหลักสูตรใหม่ Pingu’s English Level 4 (Pre A1) พร้อมกันทุกสาขา เมื่อวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา โดยได้รับความสนใจจากผู้ปกครองของนักเรียนชั้นประถม ที่ต้องการเสริมทักษะภาษาอังกฤษให้กับลูก Pingu’s English Level 4 (Pre A1) หลักสูตรมาตรฐานระดับ Gold Standard สำหรับนักเรียนชั้นประถม พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน (ฟัง พูด อ่าน และเขียน)โดยอ้างอิงตามมาตรฐานสากล CEFR ระดับ Pre A1 สร้างเสริมความเข้าใจภาษา ความคิดสร้างสรรค์ และการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนรู้ “ภาษาเขียน” ที่ต่อยอดจาก “ภาษาพูด” อย่างเป็นระบบ พร้อมด้วยการสอบ Cambridge English Young Learners (YLE Exam) ระดับ Starters และรับประกาศนียบัตรจาก Cambridge […]

Pingu’s English ร่วมงาน EDUCA 2019 เปิดตัว 2 หลักสูตรใหม่

Pingu’s English ร่วมงาน EDUCA 2019 เปิดตัว 2 หลักสูตรใหม่

บริษัท คลับอะคาเดเมีย จำกัด และ Pingu’s English Thailand ร่วมงาน EDUCA 2019 (งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 12) เมื่อวันที่ 16-18 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม อิมแพ็ค เมืองทองธานีโดยได้เปิดตัวหลักสูตรใหม่ 2 หลักสูตรด้วยกัน ได้แก่ “Pingu’s English International Kindergarten” หลักสูตรอนุบาลนานาชาติ ที่ได้รับการพัฒนาจาก Kingston University, UK และ “Pingu’s English Pre A1” หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น ตามมาตรฐาน CEFR ระดับ Pre A1 สำหรับโรงเรียนเอกชนที่สนใจนำหลักสูตร “Pingu’s English International Kindergarten” หรือ “Pingu’s English Pre […]

แฟรนไชส์ “โรงเรียนภาษาอังกฤษพิงกุ” ผ่านการรับรอง “Franchise Standard Awards 2018”

แฟรนไชส์ “โรงเรียนภาษาอังกฤษพิงกุ” ผ่านการรับรอง “Franchise Standard Awards 2018”

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ดร. นิพัทธ์ อึ้งปกรณ์แก้ว กรรมการผู้จัดการ บริษัท คลับอะคาเดเมีย จำกัด เจ้าของลิขสิทธิ์แฟรนไชส์ “ โรงเรียนภาษาอังกฤษพิงกุ” ในประเทศไทย เข้าร่วมพิธีรับมอบหนังสือรับรอง “Franchise Standard Awards 2018” จากนางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่ง “Franchise Standard Awards 2018” นี้เป็นการรับรองว่าธุรกิจแฟรนไชส์ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ประจำปี 2018 ทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ ด้านการนำองค์กร, ด้านกลยุทธ์, ด้านลูกค้า, ด้านการวัดวิเคราะห์และการจัดการความรู้, ด้านบุคลากร, ด้านการปฏิบัติการ และด้านผลลัพธ์ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้แฟรนไชส์สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน โรงเรียนภาษาอังกฤษพิงกุ แฟรนไชส์จากประเทศอังกฤษ ปัจจุบันในประเทศไทยมีทั้งหมด 7 สาขา ได้แก่ เซ็นทรัลเวิลด์, เดอะไนน์เซ็นเตอร์-พระราม 9, เพลินนารี่มอลล์-วัชรพล, เอกมัย, […]

คูปองครู 2561 – หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับครูปฐมวัย

คูปองครู 2561 – หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับครูปฐมวัย

บริษัท คลับอะคาเดเมีย จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย ได้พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูสอนภาษาอังกฤษระดับปฐมวัย ใน “โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2561” ของ สพฐ. มีรายละเอียด ดังนี้ ชื่อหลักสูตร: “โครงการพัฒนาการออกเสียงและสะกดคำภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพครู” (รหัสหลักสูตร 611041017) เนื้อหา: ความรู้เรื่องหลักการสะกดคำจากเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษ โดยเริ่มจากการแนะนำสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษทั้งพยัญชนะและสระ ทำให้ครูได้พัฒนาทักษะการฟังและการออกเสียงให้ชัดเจนยิ่งขึ้น รวมทั้งพัฒนาเสียงตัวอักษรที่เป็นปัญหาสำหรับคนไทย พร้อมเทคนิคการประสมคำแบบง่ายๆ ซึ่งสามารถนำไปบูรณาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้เหมาะสมกับระดับอนุบาลต่อไป ประโยชน์ที่จะได้รับ: ครูสามารถนำความรู้ไปบูรณาการ และประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธภาพ อีกทั้งยังช่วยให้ครูมีความมั่นใจในการสอนภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น กิจกรรมการอบรม: การบรรยาย ลงมือปฏิบัติ การอภิปรายกลุ่ม (ฝึกการสร้างสังคมการเรียนรู้ให้ครูนำไปใช้ในโรงเรียน) การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และทดลองฝึกสอนในชั้นเรียน กลุ่มเป้าหมาย: ครูผู้สอนระดับชั้นปฐมวัย สถานที่จัดอบรม: สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร วันที่จัดอบรม: (รอบละ 60 ที่เท่านั้น) • รอบวันที่ 21-22 ก.ค. 2561 • รอบวันที่ 18-19 ส.ค. 2561 • […]

เปิดแล้ว!!! สถาบันภาษาอังกฤษพิงกุ สาขาเพลินนารี่มอลล์

เปิดแล้ว!!! สถาบันภาษาอังกฤษพิงกุ สาขาเพลินนารี่มอลล์

สถาบันภาษาอังกฤษพิงกุ สาขาเพลินนารี่มอลล์ จัดงานเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก Miss Lucy Mills ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ จาก Linguaphone Group ซึ่งเป็นของลิขสิทธิ์หลักสูตรภาษาอังกฤษพิงกุ (Pingu’s English) จากสหราชอาณาจักร มาร่วมเป็นประธานในงานเปิด พร้อมด้วยผู้ปกครอง และนักเรียน มาร่วมแสดงความยินดี และเยี่ยมชมสถาบันภาษาอังกฤษพิงกุ สาขาเพลินนารี่มอลล์ สถาบันภาษาอังกฤษพิงกุ สอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก 3-8 ปี โดยมุ่งพัฒนาทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ตามกรอบมาตรฐานสากล Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) โดยสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ผ่านตัวการ์ตูน “พิงกุ” และสื่อมัลดิมีเดียที่ยึดหลัก “เด็กเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้” กระบวนการสอนในลักษณะ “เน้น ย้ำ ซ้ำ ทวน” และกิจกรรมเชิงประสบการณ์ตามทฤษฎีพหุปัญญา ตลอดจนการวัดและประเมินผลด้วย Cambridge English […]