หลักสูตรภาษาอังกฤษพิงกุ

เปิดแล้ว สถาบันภาษาอังกฤษพิงกุ สาขาลำลูกกา !!!

สถาบันภาษาอังกฤษพิงกุ สาขาลำลูกกา (Pingu’s English Lamlukka) เปิดตัวอย่างเป็นทางการ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นิพัทธ์ อึ้งปกรณ์แก้ว ผู้บริหาร Pingu’s English Thailand และคุณจารุวรรณ จารุธนรัตน์กุล ผู้บริหารสถาบันภาษาอังกฤษพิงกุ สาขาอยุธยา มาร่วมเปิดสาขาใหม่ และร่วมแสดงความยินดีกับคุณลมุน ปราชญ์มนตรี (ครูไก่) ผู้บริหารสถาบันภาษาอังกฤษพิงกุ สาขาลำลูกกา พร้อมด้วยผู้ปกครองและนักเรียน มาร่วมแสดงความยินดี และเยี่ยมชมสถาบันภาษาอังกฤษพิงกุ สาขาลำลูกกา สถาบันภาษาอังกฤษพิงกุ สอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก 3-10 ปี โดยมุ่งพัฒนาทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ตามกรอบมาตรฐานสากล Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) โดยสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ผ่านตัวการ์ตูนเพนกวิน “พิงกุ” และสื่อมัลดิมีเดียที่ยึดหลักให้ “เด็กเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้” ด้วยกระบวนการสอนในลักษณะ “เน้น ย้ำ ซ้ำ ทวน” และกิจกรรมเชิงประสบการณ์ตามทฤษฎีพหุปัญญา ตลอดจนการวัดและประเมินผลด้วย […]

เด็กเรียนภาษาอังกฤษที่บ้านด้วยสื่อ Pingu’s English

เด็กเรียนภาษาอังกฤษที่บ้านด้วยสื่อ Pingu’s English

Pingu’s English โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ หลักสูตรมาตรฐานสากล CEFR ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศไทย มีชุดพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอายุ 2-9 ปี ช่วยให้ผู้ปกครองได้ฝึกภาษาอังกฤษให้กับลูกได้อย่างต่อเนื่อง ประกอบไปด้วยสื่อหลากหลายชนิด เช่น ดีวีดี เพลง นิทาน หนังสือแบบฝึกหัด การ์ดคำศัพท์ เพื่อให้เด็กได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษครบทั้ง 4 ด้าน พร้อมทั้งอัจฉริยภาพทั้ง 8 ด้าน เลือกดูชุดพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ได้ที่ https://www.facebook.com/pingusenglish.thailand/shop ตัวอย่างคู่มือ Parent’s Guide ระดับ TOTS shorturl.at/bfguF ตัวอย่างคู่มือ Parent’s Guide ระดับ 1-4 shorturl.at/dJL15 ลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูล https://forms.gle/AVsbzDpfNvRaC3Gi8 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Tel: 0828500085 และ Line: @pingusenglish

เรียนสนุกกับภาษาอังกฤษพิงกุที่บ้าน

เรียนสนุกกับภาษาอังกฤษพิงกุที่บ้าน

Pingu’s English หลักสูตรภาษาอังกฤษระดับ Gold Standard จากสหราชอาณาจักร มาพร้อมกับสื่อสร้างสรรค์ สำหรับเด็กอายุ 2-9 ปี ที่จะทำให้เด็กได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษกับคุณแม่ที่บ้านได้อย่างสนุกสนาน ซึ่งหลักสูตรภาษาอังกฤษพิงกุได้ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เลือกดูสื่อสร้างสรรค์ ได้ที่ https://www.facebook.com/pingusenglish.thailand/shop/ รายละเอียดหลักสูตรภาษาอังกฤษพิงกุ shorturl.at/aFK29 และสิ่งที่เด็กจะได้เรียนรู้ shorturl.at/bxB09 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Tel: 0828500085 และ Line: @pingusenglish

เปิดแล้ว!!! สถาบันภาษาอังกฤษพิงกุ สาขาเพลินนารี่มอลล์

เปิดแล้ว!!! สถาบันภาษาอังกฤษพิงกุ สาขาเพลินนารี่มอลล์

สถาบันภาษาอังกฤษพิงกุ สาขาเพลินนารี่มอลล์ จัดงานเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก Miss Lucy Mills ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ จาก Linguaphone Group ซึ่งเป็นของลิขสิทธิ์หลักสูตรภาษาอังกฤษพิงกุ (Pingu’s English) จากสหราชอาณาจักร มาร่วมเป็นประธานในงานเปิด พร้อมด้วยผู้ปกครอง และนักเรียน มาร่วมแสดงความยินดี และเยี่ยมชมสถาบันภาษาอังกฤษพิงกุ สาขาเพลินนารี่มอลล์ สถาบันภาษาอังกฤษพิงกุ สอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก 3-8 ปี โดยมุ่งพัฒนาทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ตามกรอบมาตรฐานสากล Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) โดยสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ผ่านตัวการ์ตูน “พิงกุ” และสื่อมัลดิมีเดียที่ยึดหลัก “เด็กเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้” กระบวนการสอนในลักษณะ “เน้น ย้ำ ซ้ำ ทวน” และกิจกรรมเชิงประสบการณ์ตามทฤษฎีพหุปัญญา ตลอดจนการวัดและประเมินผลด้วย Cambridge English […]

งานมอบรางวัลครูที่มีพัฒนาการดีด้านการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษพิงกุ

งานมอบรางวัลครูที่มีพัฒนาการดีด้านการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษพิงกุ

บริษัท คลับอะคาเดเมีย จำกัด เจ้าของลิขสิทธิ์หลักสูตรภาษาอังกฤษพิงกุ และผู้ดูแลการใช้หลักสูตรภาษาอังกฤษพิงกุในประเทศไทย ได้จัดงาน Pingu’s English Teacher Award Ceremony ขึ้น เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 ที่โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่ครูผู้มีพัฒนาการในการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษพิงกุ และเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ครูท่านอื่นๆ ได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก Mr. Derek Price ผู้บริหาร Linguaphone Group ประเทศอังกฤษ เจ้าของหลักสูตรภาษาอังกฤษพิงกุ และคุณวีรวัฒน์ กัลชาญพิเศษ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจอาวุโส Cambridge English ประเทศไทย มาร่วมงาน ทั้งนี้มีครูที่ได้รับรางวัลทั้งหมด 17 คน จาก 17 โรงเรียนทั้งเอกชนและรัฐบาลที่ใช้หลักสูตรภาษาอังกฤษพิงกุ ในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ในงานนี้ ดร.นิพัทธ์ อึ้งปกรณ์แก้ว ผู้บริหาร บริษัท คลับอะคาเดเมีย จำกัด ได้กล่าวขอบคุณผู้บริหาร และครูทั้ง […]