หลักสูตรมืออาชีพที่ปรึกษา

มก. เปิดหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาฯรุ่นพิเศษ เจาะลึกประเทศอาเซียน

มก. เปิดหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาฯรุ่นพิเศษ เจาะลึกประเทศอาเซียน

มก. เปิดหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาฯรุ่นพิเศษ เจาะลึกประเทศอาเซียน ตามคำเรียกร้อง พร้อมเปิด Open House แนะนำหลักสูตรก่อนเข้าเรียน ศูนย์สานสัมพันธ์จับคู่ธุรกิจระหว่างประเทศ มก. ร่วมกับสมาคมเครือข่ายฯ เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาฯ รุ่นเจาะลึกประเทศอาเซียน เพื่อพัฒนาอาชีพที่ปรึกษาฯ รองรับผู้ประกอบการไทยสู่ตลาดเออีซี ศ.ดร.วัลลภ รัฐฉัตรานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์สานสัมพันธ์จับคู่ธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประธานหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ เปิดเผยว่า ปัจจุบันประเทศไทยยังถือว่าขาดแคลนตำแหน่งที่ปรึกษาธุรกิจ ซึ่งถือเป็นอาชีพที่สำคัญสำหรับผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ที่มีศักยภาพในการลงทุนระดับอาเซียน และเพื่อสอดรับกับนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ในการช่วยเหลือผู้ประกอบ (SMEs) ทางศูนย์ฯ จึงได้เปิดหลักสูตรพิเศษเฉพาะกิจขึ้นมา ภายใต้รุ่นเจาะลึกประเทศอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์ให้ที่ปรึกษาธุรกิจรุ่นนี้ ช่วยเหลือผู้ประกอบการให้มีศักยภาพในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนระดับประเทศ เพื่อให้เกิดการลงทุนจากภาคเอกชนไทยต่อยอดเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พร้อมให้คำแนะนำปรึกษาด้านสินเชื่อ เช่น การค้ำประกัน การปล่อยกู้ การหางบประมาณเพื่อให้เงินหมุนเวียนเข้าสู่ระบบ เป็นต้น โดยทางศูนย์ฯ ได้พัฒนาหลักสูตรฯอย่างเข้มข้น เพื่อให้ที่ปรึกษาฯมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เสมือนหนึ่งเป็นพี่เลี้ยงให้แก่ผู้ประกอบการ ภายใต้จริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพที่ปรึกษา รองรับตลาดเศรษฐกิจประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะ “ หลังจากที่เปิดตัวหลักสูตรฯไปอย่างเป็นทางการ ได้มีผู้ที่สนใจสอบถามเข้ามาเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะเรื่องของการลงทุนระดับประเทศ ทางหลักสูตรฯจึงได้เปิดรุ่นเฉพาะกิจขึ้นมา ภายใต้ชื่อรุ่น เจาะลึกประเทศอาเซียน เพื่อพัฒนาที่ปรึกษาฯ สำหรับรองรับการเข้าสู่ตลาดในภูมิภาคนี้ […]

ปฏิทินกิจกรรม เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Open House

ปฏิทินกิจกรรม เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Open House

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาธุรกิจฯ เชิญชวนผู้สนใจหลักสูตรมืออาชีพที่ปรึกษา รุ่นเจาะลึกประเทศอาเซียน เข้าร่วมงาน Open House กิจกรรมแนะนำหลักสูตรและเข้าชมบรรยากาศการเรียนการสอนจริง รวมถึงพูดคุยและปรึกษากับนักศึกษารุ่นพี่ตามอัธยาศัยโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ เวลา 09.00 – 12.00 น. และวันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ เวลา 13.00 – 16.00 น. โดยหลักสูตรนี้จะเปิดสอนในทุกวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 8.30-16.30 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน – 18 มิถุนายน 59 ซึ่งผู้จบหลักสูตรนี้จะได้รับวุฒิบัตรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และใบรับรองการเป็นที่ปรึกษาธุรกิจวิชาชีพจากสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาฯ พร้อมขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาของกระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงการคลังอย่างถูกต้อง สอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์ : 097-715-9251-9 (อัตโนมัติ 9 เลขหมาย) www.facebook.com/PBC.SMEs.KU หรือ www.ThaiConsult.org Email : SMEs.KU@gmail.com , LINE ID […]