หลักสูตรวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม คณะวิศวลาดกระบัง

10 มค.59 เชิญชม คอนเสิร์ตการกุศล “เมื่อดอกซากุระบาน” โดยวงไหมไทย

10 มค.59 เชิญชม คอนเสิร์ตการกุศล “เมื่อดอกซากุระบาน” โดยวงไหมไทย

วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2559 เวลา 16.30 – 18.00 น. ลมหนาวชิลๆ วันอาทิตย์สุดสัปดาห์ฟ้าใส คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ร่วมกับวงไหมไทย บ. สองสมิต จำกัด เชิญชมคอนเสิร์ตการกุศล “เมื่อดอกซากุระบาน” โดย “วงไหมไทยทรีโอ” อำนวยการแสดงโดย อ.ดนู ฮันตระกูล พร้อมด้วย 4 นักร้องรับเชิญ ในวันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2559 เวลา 16.30 – 18.00 น. ณ หอประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ถนนฉลองกรุง บัตรราคา 500, 800 และ 1,000 บาท (สำหรับนักเรียน-นักศึกษา บัตรราคา 150 บาท) จองบัตรล่วงหน้า ได้ที่ 081-780-5049, […]