หลักสูตรวิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Innovation Engineering : CIE)

คณะวิศวลาดกระบัง เปิด 5 หลักสูตรอินเตอร์ สร้างวิศกร…ป้อนไทยแลนด์ 4.0

คณะวิศวลาดกระบัง เปิด 5 หลักสูตรอินเตอร์  สร้างวิศกร…ป้อนไทยแลนด์ 4.0

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดย รศ.ดร.คมสัน มาลีสี (Assoc.Prof.Dr.Komsan Maleesee) คณบดี เป็นประธาน “งานเปิด 5 หลักสูตรอินเตอร์ สร้างวิศกร…ป้อนไทยแลนด์ 4.0” ณ.พารากอน ซีนีเพล็กซ์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน กล่าวว่า ภูมิทัศน์ทางเทคโนโลยีในปัจจุบันคือยุคที่กำลังเปลี่ยนผ่านสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 เยาวชนคนรุ่นใหม่เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาสังคมที่กำลังเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ จึงจำเป็นต้องพัฒนาเปิด 5 หลักสูตรวิศวกรรมอินเตอร์ ประกอบด้วย Innovative Civil Engineering, Chemical Engineering, Industrial and Management System Engineering, Biomedical Engineering, Computer Innovation Engineering เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ใหม่ และการนำองค์ความรู้ไปต่อยอดอุตสาหกรรมเดิม (First S-Curve) และเติมต่อ 5 อุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S-Curve) สู่เป้าหมายไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการศึกษาที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นทั้งวิชาการและทักษะการปฎิบัติรวมทั้งความคิดสร้างสรรค์ ควบคู่ไปกับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาวิศวกรไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0 […]

คณะวิศวลาดกระบัง เชิญ Google เปิดโลกทัศน์วิชาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล(Data Scientist)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เชิญ คุณสุรเดช พานิช นักยุทธศาตร์ข้อมูลและข้อมูลเชิงลึก (Data and Insight Strategist) บริษัท กูเกิล ประเทศสิงคโปร์ พบปะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้แก่นักศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Innovation Engineering –CIE ) โดยมี ผศ.ดร.ชุติเมษฏ์ ศรีนิลทา อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ให้การต้อนรับ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ในบทบาทหน้าที่และจริยธรรมของวิชาชีพ Professional Ethics ที่ควรมีในการทำงานในด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) เมื่อต้องรับผิดชอบข้อมูลของผู้อื่นเป็นจำนวนมาก พร้อมทั้งแบ่งปันประสบการณ์และกระบวนการทำงานของกูเกิลที่ประเทศสิงคโปร์ซึ่งเป็นบริษัทระดับโลกที่ประสบความสำเร็จ รศ.ดร.ปิติเขต สู้รักษา ประธานหลักสูตรวิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Innovation Engineering –CIE )คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. กล่าวว่า โลกปัจจุบันและอนาคตเต็มไปด้วยการไหลเวียนของข้อมูลข่าวสารปริมาณมหาศาลและจากหลายแหล่งข้อมูล วิทยาศาสตร์ข้อมูล หรือ Data Science เป็นศาสตร์ใหม่ของการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ โดยมี นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล หรือ Data Scientist […]

ครั้งแรกในไทย คณะวิศวลาดกระบัง เปิดรับสมัคร ป.ตรี CIE :วิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์

ครั้งแรกในไทย คณะวิศวลาดกระบัง เปิดรับสมัคร ป.ตรี CIE :วิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์

สร้างความฮือฮา…ครั้งแรกในประเทศไทยที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิดหลักสูตรระดับโลก CIE..หลักสูตรวิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Innovation Engineering : CIE) ข่าวดีสำหรับนักศึกษาและคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักคอมพิวเตอร์ ก้าวไกลสุดล้ำไปกับโลกอนาคต ขอเชิญชวนนักศึกษาข้าเรียนระดับปริญญาตรี วศ.บ. เปิดรับสมัครวันนี้ – 13 มี.ค.59 และประกาศผลสอบ 16 มี.ค.59 กำหนดเปิดการเรียน สิงหาคม 59 รศ.ดร.ปิติเขต สู้รักษา ประธานหลักสูตร ป.ตรีวิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Innovation Engineering : CIE) คณะวิศวกรรมศษสตร์ สจล.กล่าวว่า ขณะที่นวัตกรรมด้านคอมพิวเตอร์มีบทบาทสูงยิ่งในวิถีชีวิตประจำวัน การดำเนินธุรกิจทุกแขนง การสื่อสาร สังคมและเศรษฐกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต จึงจำเป็นที่ประเทศไทยเราต้องพัฒนาบุคคลากรด้านคอมพิวเตอร์ระดับโลก คณะวิศวลาดกระบัง จึงได้เปิดหลักสูตร ป.ตรีวิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Innovation Engineering : CIE) เป็นหลักสูตรมาตรฐานโลกที่สนับสนุนวิชาชีพที่มีอนาคตก้าวหน้า รองรับวิถีชีวิตและเศรษฐกิจดิจิตอลในศตวรรษที่ 21 โดยการผสมผสานรากฐานของวิชาการประสบการณ์และการเรียนรู้ที่เน้นการทำโครงงานและปฏิบัติจริง นักศึกษาจะได้เรียนรู้ความเชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ที่มืออาชีพวันนี้จำเป็นต้องมี ตั้งแต่แนวความคิดแรงผลักดันสู่นวัตกรรม […]