หลักสูตรสำหรับเด็กเล็ก

งานมอบรางวัลครูที่มีพัฒนาการดีด้านการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษพิงกุ

งานมอบรางวัลครูที่มีพัฒนาการดีด้านการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษพิงกุ

บริษัท คลับอะคาเดเมีย จำกัด เจ้าของลิขสิทธิ์หลักสูตรภาษาอังกฤษพิงกุ และผู้ดูแลการใช้หลักสูตรภาษาอังกฤษพิงกุในประเทศไทย ได้จัดงาน Pingu’s English Teacher Award Ceremony ขึ้น เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 ที่โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่ครูผู้มีพัฒนาการในการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษพิงกุ และเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ครูท่านอื่นๆ ได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก Mr. Derek Price ผู้บริหาร Linguaphone Group ประเทศอังกฤษ เจ้าของหลักสูตรภาษาอังกฤษพิงกุ และคุณวีรวัฒน์ กัลชาญพิเศษ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจอาวุโส Cambridge English ประเทศไทย มาร่วมงาน ทั้งนี้มีครูที่ได้รับรางวัลทั้งหมด 17 คน จาก 17 โรงเรียนทั้งเอกชนและรัฐบาลที่ใช้หลักสูตรภาษาอังกฤษพิงกุ ในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ในงานนี้ ดร.นิพัทธ์ อึ้งปกรณ์แก้ว ผู้บริหาร บริษัท คลับอะคาเดเมีย จำกัด ได้กล่าวขอบคุณผู้บริหาร และครูทั้ง […]