หลักสูตรอบรม

หลักสูตรอบรม Low-Cost Innovation นวัตกรรมต้นทุนต่ำสู่เทรนด์ธุรกิจ New Normal

“เพราะความสำเร็จ ไม่จำเป็นต้องลงทุนสูงเสมอไป” #หลักสูตรอบรม Low-Cost Innovation นวัตกรรมต้นทุนต่ำสู่เทรนด์ธุรกิจ New Normal สิ่งที่ท่านจะได้รับ ✔️หลักคิด Low-Cost Innovation ✔️เทคนิคการพัฒนานวัตกรรมต้นทุนต่ำ ✔️รู้จักทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรม จากหน่วยงานผู้ให้ทุน อาทิ ITAP TTRS NIA และ EXIM Bank ‼️พิเศษ‼️เคล็ดลับการยื่นข้อเสนออย่างไรให้ได้ทุน 〰️〰️〰️〰️〰️ 📌 30 กันยายน 2563 (1 วัน) 💰 2,222 บาท (ราคานี้รวมภาษีมูลเพิ่ม 7% แล้ว) 〰️〰️〰️〰️〰️ สมัครได้ที่ 👉 shorturl.at/hjsF0 ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก 👉 shorturl.at/oBMST 〰️〰️〰️〰️〰️ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยฯ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 02-345-1240, 092-263-5600 (คุณแป้ง)

หลักสูตรอบรม Low-Cost Innovation นวัตกรรมต้นทุนต่ำสู่เทรนด์ธุรกิจ New Normal

หลักสูตรอบรม Low-Cost Innovation นวัตกรรมต้นทุนต่ำสู่เทรนด์ธุรกิจ New Normal

“เพราะความสำเร็จ ไม่จำเป็นต้องลงทุนสูงเสมอไป” #หลักสูตรอบรม Low-Cost Innovation นวัตกรรมต้นทุนต่ำสู่เทรนด์ธุรกิจ New Normal สิ่งที่ท่านจะได้รับ ✔️หลักคิด Low-Cost Innovation ✔️เทคนิคการพัฒนานวัตกรรมต้นทุนต่ำ ✔️รู้จักทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรม จากหน่วยงานผู้ให้ทุน อาทิ ITAP TTRS NIA และ EXIM Bank ‼️พิเศษ‼️เคล็ดลับการยื่นข้อเสนออย่างไรให้ได้ทุน 〰️〰️〰️〰️〰️ 📌 30 กันยายน 2563 (1 วัน) 💰 2,222 บาท (ราคานี้รวมภาษีมูลเพิ่ม 7% แล้ว) 〰️〰️〰️〰️〰️ สมัครได้ที่ 👉 shorturl.at/hjsF0 ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก 👉 shorturl.at/oBMST 〰️〰️〰️〰️〰️ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยฯ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 02-345-1240, 092-263-5600 (คุณแป้ง)

เปิดอบรมครูหลักสูตรภาษาอังกฤษ 2563

เปิดอบรมครูหลักสูตรภาษาอังกฤษ 2563

หน่วยพัฒนาครูคลับอะคาเดเมีย เปิดหลักสูตรอบรมครูภาษาอังกฤษนับชั่วโมงได้ เพื่อการเลื่อนวิทยฐานะ “หลักสูตรการบูรณาการการออกเสียงและสะกดคำภาษาอังกฤษในชั้นเรียน” รหัสหลักสูตร 628041001 หลักสูตรที่จะให้ความรู้เรื่องหลักการสะกดคำจากเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษ โดยเริ่มจากการทบทวนเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษ ครูจะได้ฝึกทักษะการฟัง การออกเสียง และการสะกดคำอย่างถูกต้อง ซึ่งครูสามารถนำไปบูรณาการกับการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษในชั้นเรียนได้ การอบรมเหมาะสำหรับ: ครูชั้นอนุบาล ครูสามารถออกเสียงภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชั้นเรียน พร้อมทั้งช่วยสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ ครูชั้นประถมศึกษา ครูสามารถนำความรู้ไปบูรณาการ และประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษในชั้นเรียนได้ สถานที่ วันและเวลาจัดการอบรม: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 22-23 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00-16.00 น. ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท/ท่าน สอบถามเพิ่มเติม: 081 958 0085 Line @clubacademia

หลักสูตร…เทคนิคการปรับปรุงและ ลดข้อผิดพลาดในการทำงาน (อบรม 26 ก.พ. 63)

หลักสูตร…เทคนิคการปรับปรุงและ ลดข้อผิดพลาดในการทำงาน (อบรม 26 ก.พ. 63)

เทคนิคการปรับปรุงและลดข้อผิดพลาดในการทำงาน “พบสารพัด เทคนิคในการลดข้อผิดพลาดในการทำงานที่ถูกใจนาย โดนใจลูกค้า” วิทยากร: ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์ อดีต General Manager – บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด อดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ) และผ่านงานด้านการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group รวมประสบการณ์การทำงานด้านการขาย การตลาดและการบริการมากกว่า 25 ปี 26 กุมภาพันธ์ 2563 09.00 – 16.00 น. ** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร) *สถานที่จัดสัมมนาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม หลักการและเหตุผล ในปัจจุบัน ทุกชีวิตอยู่ในภาวะความเร่งรีบ งานมากขึ้นภายในกรอบของวันเวลาทำงานที่เท่าเดิม ทุกธุรกิจทุกองค์กรต่างมุ่งหวังให้พนักงานแต่ละคนทำงานได้มากขึ้น ดังนั้น การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและสมบูรณ์แบบและปราศจากข้อผิดพลาดในการทำงาน บนพื้นฐานของความคิดที่เฉียบคม หยั่งลึกถึงแก่นของเนื้องาน (กึ๋น) ย่อมมีผลต่อความสำเร็จของงาน รวมถึงความประทับใจของลูกค้าและตรงตามความคาดหวังของผู้บริหารอย่างแน่นอน หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้พนักงานทุกฝ่ายงาน ได้เรียนรู้เทคนิคการลดความผิดพลาดในการทำงานรวมทั้งการพัฒนาตนเองให้ทำงานได้อย่างถูกใจนาย และ โดนใจลูกค้า […]

ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตร The Next Age of Marketing: Digital Marketing รุ่น 4

ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตร The Next Age of Marketing: Digital Marketing รุ่น 4

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร The Next Age of Marketing: Digital Marketing รุ่น 4 ในวันที่ 5 – 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9:00-16:00 น.ณ โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักการตลาดวางแผนกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล สามารถเลือกเครื่องมือการตลาดดิจิทัลมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถบูรณาการระหว่างช่องทาง Online และ Offline ได้อย่างเหมาะสมและคุ้มค่า รวมถึงทราบแนวทางการนำเสนอเนื้อหาที่สามารถดึงดูดใจและสร้างการรับรู้ให้แก่ลูกค้าได้อย่างตรงกลุ่มเป้าหมาย นำไปสู่ความสำเร็จของธุรกิจผ่านการใช้เทคนิค Digital Marketing หลักสูตรดังกล่าวเหมาะสำหรับนักการตลาดที่ต้องการเรียนรู้การทำ Digital Marketing ผู้ที่ต้องเกี่ยวข้องกับการวางแผนการตลาดดิจิทัล นักสื่อสารการตลาด หรือผู้ที่ดูแลฝ่ายสื่อสารการตลาด ตลอดจนเจ้าของกิจการ SMEs ที่เป็นผู้ดูแลด้านการตลาด ดำเนินการอบรมโดยคุณปฤณ จำเริญพานิช กรรมการบริษัท อินดัสเตรียล รีโวลูชั่น จำกัด ที่ปรึกษาและวิทยากรด้าน Digital Marketing ให้กับบริษัทและองค์กรชั้นนำทั้งภาครัฐ และเอกชนต่างๆ […]

หลักสูตร การสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤต (Communication and Crisis Management)

หลักสูตร การสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤต (Communication and Crisis Management)

การสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤต Communication and Crisis Management วิทยากร: อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา ปริญญาโท การจัดการ (ภาครัฐ และ เอกชน) มหาวิทยาลัยคริสเตียน ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประสบการณ์ด้านการขายและการตลาด ด้านบริการลูกค้า ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กว่า 20 ปี 9 กันยายน 2562 09.00 – 16.00 น. ** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร) *สถานที่จัดสัมมนาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม หลักการและเหตุผล การเปลี่ยนแปลงกระแสโลกาภิวัตน์ในโลกและทางธุรกิจ ได้ก่อให้เกิดความหลากหลายเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงทางสภาพสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และพฤติกรรมของผู้บริโภคก็ตาม นำมาซึ่งผลประโยชน์ที่แตกต่างกันในการติดต่อดำเนินธุรกิจ และบ่อยครั้งก็ก่อให้เกิดความขัดแย้งขึ้นได้อยู่เสมอ ความขัดแย้งต่างๆเหล่านี้ได้พัฒนากลายเป็นประเด็นปัญหา (Issues) และลุกลามจนทำให้เกิดภาวะวิกฤต (Crisis) ในที่สุด วัตถุประสงค์ เข้าใจหลักการและแนวคิดเรื่องการสื่อสาร เทคนิคการสื่อสารอย่างเป็นระบบ สามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือ ขั้นตอนวิธีการการวางแผนการสื่อสาร รวมถึงการใช้กลยุทธ์การสื่อสารประชาสัมพันธ์ […]

หลักสูตรอบรม ONE DAY TRICK ตลาดอสังหาง่ายกว่าที่คิด

หลักสูตรอบรม ONE DAY TRICK ตลาดอสังหาง่ายกว่าที่คิด

📣 มาแล้วค่ะ หลักสูตรดีๆ ที่อยากนำเสนอ ONE DAY TRICK ตลาดอสังหาง่ายกว่าที่คิด!! หลักสูตรที่เรียนรู้และนำไปปรับใช้ได้เลย โดยวิทยากรผู้มีประสบการณ์การทำงานจริงในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คุณไพโรจน์ วัฒนวโรดม Ex-CEO บริษัทอสังหาฯ Top 5 ในตลาดหลักทรัพย์ ที่จะรวบรวมเคล็ดแบบไม่ลับในงานการตลาดอสังหาริมทรัพย์จากการทำงานมากว่า 30 ปี ทั้งการวางแผนงาน การวิเคราะห์ปัญหา การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย การสร้าง Branding และแนวทางการแก้ปัญหาต่างๆ ในเชิงการตลาด ที่ท่านสามารถนำ Trick จากหลักสูตรนี้ไปใช้ได้จริง – เพื่อเป็นแนวทางในการคิดงานการตลาดเมื่อเริ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ – เพื่อเสริมความคิดในเชิงการตลาดนำไปประยุกต์ใช้ให้ได้ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น – ปัญหาทางการตลาดที่จะนำมาแก้ไขสู่ความสำเร็จ – Case study งานการตลาดอสังหาริมทรัพย์แบบ “ปลาเร็วกินปลาช้า” ลงทะเบียน : https://www.matchtimeproperty.com/copy-of-course-20181117 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้องประกายเพชร […]