หลักสูตรอบรม “เริ่มต้นง่ายๆ กับธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์” ไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมอาหารกลางวันและขอว่าง ฟรี โดย บริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์ จำกัด

Startup Real Estate Broker (Free Course)

Startup Real Estate Broker (Free Course)

หลักสูตรอบรม “เริ่มต้นง่ายๆ กับธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์” ไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมอาหารกลางวันและขอว่าง ฟรี โดย บริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์ จำกัด หัวข้ออบรม: -ลักษณะของนายหน้า -ขั้นตอนการทำงาน -การทรัพย์สินฝากขาย -หลักการทำงานและรายได้ -การตลาดและการขาย -เอกสารสัญญาและสินเชื่อ -การโอนกรรมสิทธิ์ -โอกาสทางธุรกิจตัวแทนนายหน้า จัดอบรมทั้งหมด 2 รอบ รอบที่ 1: วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2559 รอบที่ 2: วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น.-17.00 น. ณ บริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์ จำกัด อาคาร GOT ชั้น 5 ซอยรัชดาภิเษก29 (ประชานุกูล) ถนนรัชดาภิเษก จตุจักร กรุงเทพฯ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ: […]