หลักสูตรใหม่ หุ่นยนต์และเอไอ

ด่วน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เปิดหลักสูตรใหม่ หุ่นยนต์และเอไอ รับสมัคร วันนี้ – 2 ส.ค.61

ด่วน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เปิดหลักสูตรใหม่ หุ่นยนต์และเอไอ รับสมัคร วันนี้ – 2 ส.ค.61

เพื่ออนาคตคนรุ่นใหม่สดใส ประเทศไทยก้าวไกลไปกับเอไอเทคโนโลยี ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อคุณภาพชีวิต ธุรกิจอุตสาหกรรมในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง โอกาสมาถึงแล้ว สำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่สนใจด้านหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิดหลักสูตรใหม่ หุ่นยนต์และเอไอ (Robotics and AI International Program) ในระดับปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ เพื่อมุ่งพัฒนาศักยภาพของผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดยเปิดรับสมัครด่วนนักเรียนและบุคคลภายนอกที่ต้องการศึกษาต่อ, นักศึกษาที่กำลังจะเข้าศึกษา (ผู้สอบติด สจล.แล้ว) และนักศึกษาปัจจุบันที่กำลังขึ้นชั้นปีที่ 2 ทั้งหลักสูตรปกติ (ไทย) สจล. หรือ หลักสูตรนานาชาติ (Inter) สจล. เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 2 สิงหาคม 2561 นี้ ผู้สนใจสมัครเรียน โดยกรอกแบบฟอร์มสมัครตาม link ที่แนบนี้ https://docs.google.com/forms/d/1nR50B4SomULKFCOZO6lzDudJpVVC1Lxsl63qILlKIyQ